Skip to content

Templul evreilor şi războiul din Orientul Mijlociu

8 March 2011

Scris de  Florin STUPARU

Moscheile de pe muntele templului.

În 638, califul Omar ibn al-Khattab (prieten al lui Mahomed, care murise în 632) cucereşte Ierusalimul de sub stăpînirea Romeilor (aşa-zişii „Bizantini”) şi construieşte o „casă de rugăciune”: moscheea „Al-Masjid al-Aqsa”, („locul de rugăciune cel mai îndepărtat”). Apoi, în 691, califul ‘Abd al-Malik ibn Marwaan zideşte ceea ce se cheamă „Cupola Stîncii”. Dar de ce au construit moscheile anume în acel loc, pe care s-a aflat biserica lui Solomon? Pentru că eresul musulmanilor zice că pe Muntele Moria, povăţuit de „Îngerul Gabriel”, Mohammed s-a înălţat la „tronul lui Dumnezeu”, după ce a fost purtat în călătoria sa minunată de la Mecca la Ierusalim (trecînd prin Sinai şi Bethleem), călare pe Al-Buraq („Fulgerul”), un cal magic cu cap de femeie, aripi de vultur, coadă de păun şi copite ajungînd pînă în zare. Apoi, şi-a legat calul la zidul de Apus al Muntelui Templului, şi a ajuns la stînca sfîntă care ar fi stat pe vremuri în biserica lui Solomon, aceea unde Avraam trebuia să-l jertfească pe Isaac. De acolo, s-a înălţat pînă la al şaptelea cer împreună cu „îngerul Gabriel”. Pe drum el s-ar fi întîlnit cu „profeţii” altor „religii” – paznici ai raiului: Adam, Isus, Sfîntul Ioan, Iosif, Idris (= Seth?), Aaron, Moisi şi Avraam – care l-au însoţit pe drumul său către Allah şi care l-au primit ca întîi-stătător al lor. Ajungînd în rai, s-a întîlnit cu Allah, care i-a descoperit rugăciunile ce trebuiau rostite de către urmaşii săi.

 

Urmaşii lui Avraam

 

Aşadar, de ce s-au luptat Musulmanii pentru Ierusalim? Ce a căutat acolo Mahomed? Nimic altceva decît să îşi ia înapoi moştenirea părintelui lor Avraam din mîna „necredincioşilor” Creştini, în dauna fraţilor lor Evrei. Aceasta a fost şi este judecata lor, care se cred şi ei fii ai patriarhului, fiind urmaşi ai lui Ismail, fiul lui Avraam din roaba Agar. Ca să înţelegem înşelarea în care se află (şi ei, şi Evreii), să ne amintim că în vremea lui Avraam, omenirea Îl uitase pe adevăratul Dumnezeu ca şi în vremea aceea a lui Noe, în afară de acest drept şi de soţia lui. De aceea, din sămînţa acestuia Îşi alege Dumnezeul a toate un norod „al Lui”, adică un norod care să se întoarcă la El din înşelarea închinării la idoli, zicîndu-i lui Avraam aşa: „Eu sînt Dumnezeul tău. Arată-te bine-plăcut înaintea Mea şi fii neprihănit!” (Facerea 17:1). Deci norod al lui Dumnezeu şi seminţie a lui Avraam sînt cei care cred în El şi urmează poruncile Lui. Pentru că acesta e legămîntul pe care îl face Dumnezeu cu Avraam, din neamul căruia alege să Se întrupeze, precum zice evanghelia: „…Iisus Hristos, fiul lui David, fiul lui Avraam” (Matei 1:1). (Căci cine este Dumnezeu care vorbeşte şi face legămîntul cu patriarhul? Este Dumnezeu-Cuvîntul Fiul lui Dumnezeu, prin Care s-a făcut lumea văzută şi cea nevăzută. Căci întîia Persoană a Dumnezeirii, Dumnezeu-Tatăl, nu Se arată.) Dar să ne amintim istoriile lui Ismail şi Isaac, aşa cum le citim la cartea Facerii.

„Sarai, femeia lui Avram, nu-i năştea. Dar ea avea o slujnică Egipteancă, al cărei nume era «Agar». Atunci, Sarai a zis către Avram: «Iată m-a închis Domnul ca să nu nasc. Intră dar la slujnica mea; poate vei dobîndi copii de la ea!» Şi a ascultat Avram vorba Saraii. A luat deci Sarai, femeia lui Avram, pe slujnica sa Agar Egipteanca, la zece ani după venirea lui Avram în pămîntul Hanaan, şi a dat-o de femeie lui Avram, bărbatul său. Şi a intrat acesta la Agar, şi ea a zămislit. Şi, văzînd că a zămislit, ea a început a o dispreţui pe stăpîna sa. Atunci, Sarai a zis către Avram: «Nedreptate mi se face de către tine. Eu ţi-am dat pe slujnica mea la sîn, iar ea, văzînd că a zămislit, a început să mă dispreţuiască. Dumnezeu să judece între mine şi între tine!» Iar Avram a zis către Sarai: «Iată slujnica ta e în mîinile tale, fă cu ea ce-ţi place!» Şi Sarai a necăjit-o, şi ea a fugit de la faţa ei. Şi a găsit-o îngerul Domnului la un izvor de apă în pustiu, la izvorul de lîngă calea ce duce spre Sur. Şi i-a zis îngerul Domnului: «Agar, slujnica Saraii, de unde vii şi unde te duci?» Iar ea a răspuns: «Fug de la faţa Saraii, stăpîna mea.» Şi îngerul Domnului i-a zis iarăşi: «Întoarce-te la stăpîna ta şi te supune sub mîna ei!» Apoi, îngerul Domnului i-a mai zis: «Voi înmulţi pe urmaşii tăi foarte tare, încît nu se vor putea număra din pricina mulţimii. Iată tu ai rămas grea – îi zise îngerul Domnului – şi vei naşte un fiu şi-i vei pune numele ‚Ismail’, pentru că a auzit Domnul suferinţa ta. Acela va fi ca un asin sălbatic între oameni; mîinile lui vor fi asupra tuturor şi mîinile tuturor asupra lui, dar el va sta dîrz în faţa tuturor fraţilor lui.» Şi a numit Agar pe Domnul, Cel ce-i grăise, cu numele acesta: «Ata-El-Roi» (care se tîlcuieşte: «Tu eşti Dumnezeu atot-văzător»), căci zicea ea: «N-am văzut eu oare în faţă pe Cel ce m-a văzut?» De aceea se numeşte fîntîna aceasta «Beer-Lahai-Roi» (care se tîlcuieşte: «Izvorul Celui viu, Care m-a văzut»); şi se află între Cadeş şi Bared. După aceea, a născut Agar lui Avram un fiu, şi Avram a pus fiului său pe care i-l născuse Agar numele «Ismail»” (Facerea 16:1-15).
Apoi: „Cînd era Avram de nouăzeci şi nouă de ani, i S-a arătat Dumnezeu şi i-a zis: «Eu sînt Dumnezeul tău; fă ce este plăcut înaintea Mea şi fii fără prihană; şi voi pune legămîntul Meu între Mine şi tine şi te voi înmulţi foarte»” (Facerea 17:1). Şi: „Dumnezeu a răspuns lui Avraam: «Adevărat, însăşi Sarra, femeia ta, îţi va naşte un fiu şi-i vei pune numele ‚Isaac’ şi Eu voi încheia cu el legămîntul Meu, legămînt veşnic: să-i fiu Dumnezeu lui şi urmaşilor lui. Iată, te-am ascultat şi pentru Ismail, şi iată îl voi binecuvînta, îl voi creşte şi-l voi înmulţi foarte, foarte tare; doisprezece voievozi se vor naşte din el şi voi face din el popor mare. Dar legămîntul Meu îl voi încheia cu Isaac, pe care-l va naşte Sarra la anul pe vremea aceasta!»” (Facerea 17:19-21).

CITEŞTE RESTUL TEXTULUI AICI

Advertisements
No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: