Skip to content

CEA DIN URMĂ CĂDERE A LUI „ADAM” ŞI A „EVEI”: SEMNE ALE ÎMPĂRĂŢIEI ANTIHRISTULUI

26 January 2011

Scris de  Florin STUPARU

Articol apărut în AXA 37

Vrajba care a dezbinat dintru început firea omenească cea împărţită în bărbat şi femeie a ajuns în vremea din urmă la forma ei cea mai jalnică şi mai dureroasă: cei doi – cărora Dumnezeu le-a dăruit unirea desăvîrşită, făcîndu-i să fie un trup (Facerea 2:23, 24). – s-au despărţit de tot şi se urăsc pe faţă. Şi aceasta fiindcă şi patimile lor au ajuns la hotarul şi la piscul dincolo de care nu mai e drum înainte; încît, asemenea tîlharilor care au săvîrşit fărădelegea împreună, nici aceştia nu se mai rabdă de fel şi se învinovăţesc unul pe altul pentru răutatea întru care s-au unit. Căci să vedem în ce adînc al răutăţii au ajuns fiecare dintre ei:

I. CEA DIN URMĂ CĂDERE A EVEI

Dorul de stăpînire al fiicelor ei

„[Atunci], prin femeie, firea omenească a început a-L supăra pe Dumnezeu” (Sfîntul Ioan Gură de Aur). Precum am văzut, aceea care ar fi trebuit să asculte de bărbatul său, fiind zidită a doua şi din el, nu numai că nu l-a ascultat, dar a şi mîncat întîi din acel rod oprit, dorind să ajungă mai presus decît acela şi întîia întru dumnezeire. Şi, neascultîndu-l pe Adam, aşadar nici pe Dumnezeu, Eva l-a ascultat în schimb pe diavolul care grăia prin şarpe.

Ce a urmat, ştim şi am înţeles. Dar trebuie să pricepem şi aceasta: din clipa în care s-a supus înşelării diavolului, femeia a rămas în legătură cu cel rău şi viclean; fiindcă, în ciuda blestemului dumnezeiesc şi a nenumăratelor pedepse pe care le-a pătimit, socoteala nebunească dintîi a rămas ascunsă în inima ei: anume să fie „dumnezee” pe pămînt şi mai sus decît bărbatul. Aceasta a gîndit şi după primirea pedeapsa de a se supune bărbatului, şi după ce pedeapsa i s-a schimbat în datorie sfîntă întru Hristos. Iar în vremurile acestea cele mai de pe urmă, cînd omul nimiceşte toate aşezămintele şi rînduielile dumnezeieşti hotărîte asupră-i, nălucirea Evei e mai vie ca niciodată şi urmaşele ei îl arată pururea şi necurmat. Iar aceasta poartă numele de „feminism”, nu neapărat în înţelesul de „mişcare feministă”, ci în acela al gîndirii şi purtării în viaţa de zi cu zi. Şi să vedem mai departe cum diavolul le-a împlinit urmaşelor Evei, cu împreună-lucrarea lor, cele două dorinţe (atîta cît a îngăduit Dumnezeu).

Femeia conduce!

Femeia şi ucide!

Restul articolului aici

Advertisements
No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: