Skip to content

RAPORT PE MARGINEA PROIECTULUI LEGII EDUCAȚIEI NAȚIONALE PRIVIND SITUAȚIA MINORITĂȚILOR DIN PERSPECTIVA EGALITĂȚII DE ŞANSE / NOV. 2010

5 January 2011
Scris de Centrul European de Studii Covasna – Harghita

Recomandări

Din discuțiile din teren a reieşit că principala sursă de tensiune intercomunitară, care va fi accentuată prin aplicarea Proiectului Legii Educației Naționale, este separarea educației formale (educația în şcoală) pe criteriu etnic.

A doua cauză importantă, conform discuțiilor din teren, o constituie educația în familie pe un tipar care nu încurajează suficient multiculturalismul.

Interlocutorii au indicat ca principală soluție față de clivajul deja existent reunificarea procesului de predare iar nu continuarea separării procesului educaţional;

Atât pentru români cât şi pentru maghiari desfăşurarea de activităţi extracurriculare arondate direct sau indirect procesului educativ constituie o altă cale pentru (re)construirea punților dintre cele două comunități.

Pentru etnicii maghiari, predarea în procedură simplificată a limbii române, dar nu în acelaşi regim ca limbile străine, constituie o soluție de moment pentru diminuarea decalajului de adaptare la realitățile economice şi sociale. Limba română nu poate fi predată ca limbă străină pentru că are statut de limbă funcțională şi este mijlocul prin care comunitatea se poate integra în societatea şi economia națională.

Pentru toate persoanele intervievate reducerea imixtiunii politice în procesul educativ a apărut ca o prioritate. Astfel, atât actul de decizie managerială în educație cât şi stabilirea programei şcolare şi implementarea ei concretă la clasă prin manual trebuie să se profesionalizeze şi să se stabilizeze fără implicaţia factorului politic, în acord cu legile în vigoare şi prevederile constituționale.

Art. 36, alin. 8 din secțiunea 10 prevede că „minoritățile naționale au dreptul la reprezentare în organele de conducere ale unităților de învățământ, ale inspectoratelor şcolare sau ale instituțiilor echivalente, cu respectarea criteriilor de competență profesională, potrivit legii.” Considerăm că nu este necesară o nouă reglementare în vederea asigurării accesului reprezentanților minorităților naționale la ocuparea unor posturi de conducere în învățământ. Legislația în vigoare nu conține restricții pe criterii entice. Există suficiente mecanisme instituționale care previn discriminările de orice natură.

Citeşte restul articolului aici

Advertisements
No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: