Skip to content

MIHAIL EMINESCU – STAREŢ SUFLETESC ŞI CULTURAL UNIVERSAL

5 January 2011

Scris de Ioan GÂNDU

 

O teologie poetică unică în cultura universală (IV)

„De te-ating, să feri în lături,

De hulesc, să taci din gură;

Ce mai vrei cu a tale sfaturi,

Dacă ştii a lor măsură;

Zică toţi ce vor să zică,

Treacă-n lume cine-o trece;

Ca să nu îndrăgeşti nimică,

Tu rămâi la toate rece”.

Ne apare limpede faptul că Poetul, în acea vreme, se hrănea cu hrană duhovnicească tare şi că altruist fiind, născut, nu făcut, ne-a hrănit şi pe noi cu aceeaşi învăţătură luminată şi mult folositoare! Nu trebuie să fii neapărat preot, monah sau pustnic în peşteră pentru a ajunge stareţ; poţi ajunge stareţ sufletesc al unui neam întreg prin pilda vieţii tale jertfitoare şi sfinţitoare! „Numai să nu doreşti”, adaugă cu tâlc bătrânii cu viaţă duhovnicească sporită…

Eminescu nu şi-a dorit nici o clipă acest înalt rang divino-uman de mare răspundere şi tocmai de aceea l-a primit! Mulţi învaţă frumos, dar nu trăiesc precum vorbesc… În mod paradoxal, hulirile îl întăresc pe cel care le primeşte smerit, ca din mâna lui Dumnezeu, şi-l năruiesc pe cel mândru, care le împroşcă dispreţuitor. Eminescu a trăit ce-a rostit şi a rostit ce a trăit! Arhiereii, preoţii, monahii, pustnicii şi toţi trăitorii creştini compătimitori nepătimitori ştiu din proprie experienţă acest adevăr, aşa cum ştiu temeinic şi faptul revelator că Dumnezeu împarte darurile după cum vrea El, nu după cum credem noi!

„Te întreabă şi socoate

Ce e rău şi ce e bine;

Toate-s vechi şi nouă toate:

Vreme trece, vreme vine”.

Ce zice Ecclesiastul? „Nimic nou sub soare!” Ce zice Sfânta Scriptură? Singurele lucruri cu adevărat noi în lume sunt Întruparea Fiului lui Dumnezeu şi Naşterea Sa mai presus de fire, Jertfa de pe Golgota, Învierea şi Înălţarea Sa la Cer, pentru ca omul să se îndumnezeiască prin înfiere, precum şi propovăduirea Evangheliei Sale la toate neamurile, aflată în plină lucrare după iconomia dumnezeiască! Ce zice avva Cleopa? „Să nu te bucuri când eşti numit, să nu te întristezi când eşti lăsat la o parte!”. Numai Bunul Dumnezeu ştie când şi cum să descopere adevărata şi tainica lucrare sfinţitoare a slujitorilor Săi!

Profesorul Elian, prin studiul său fundamental „Eminescu şi vechiul scris românesc”, scris în 1955 (!!!), aduce o dovadă peremptorie, de netăgăduit, că Poetul cunoştea dar, mai cu seamă, trăia, învăţăturile Sfântului Nicodim Aghioritul, lăsând academiştilor contemporani – şi nu doar lor – grija unor extrapolări scânteietoare şi a unor elitiste exerciţii de stil preţioase, dar sterile, deoarece a nu face ceea ce afirmi că ai cunoaşte, înseamnă, de fapt, să nu trăieşti, amăgindu-te pe tine însuţi şi pe alţii, dintre cei slabi de înger!

Pe bună dreptate, scria pe deplin luminatul Ioan Alexandru, clasic încă din viaţa sa pământească, un text dens şi revelator în acest sens, publicat în „România Literară”, an XXII, nr. 24, din 15 iunie 1989, sub titlul inspirat – Fericitul Eminescu:

„A fost Eminescu fericit? – se întreba, la sfârşitul vieţii Poetului, Maiorescu şi nu putea să răspundă. Nu trecuse veacul de la adormirea lui, ca să o poată face. La un veac de la strămutarea în cereştile locaşuri, să se redeschidă racla moştenirii, să se cumpănească lucrarea în urma strămutării, a faptelor şi a cuvintelor sale şi să poată fi trecut în calendare, cu vremea, în rândul Fericiţilor” (N. n. – Mărturisitori şi Mucenici ai Cuvântului!).

Read more: MIHAIL EMINESCU – STAREŢ SUFLETESC ŞI CULTURAL UNIVERSAL | AXA – bilunar de oceanografie ortodoxă http://axa.info.ro/prima-pagina/item/692-mihail-eminescu-staret-sufletesc-si-cultural-universal#ixzz1AABXWTwn

Advertisements
No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: