Skip to content

Memoriu privind modificarea legii pornografiei în spiritul respectării Constituţiei României Read more: Memoriu privind modificarea legii pornografiei în spiritul respectării Constituţiei României

5 December 2010

Către preşedintele României

Către Senatul României

Către Camera Deputaţilor

Potrivit ultimelor studii şi cercetări desfăşurate pe parcursul ultimelor decenii, vă aducem la cunoştinţă faptul că liberalizarea propagandei pornografiei constituie unul dintre cele mai grave atentate la adresa securităţii naţionale educaţiei, sănătăţii, siguranţei şi vieţii poporului român. Pornografia conduce la disoluţia familiei, contribuie la scăderea demografică şi încalcă flagrant drepturile si libertăţile persoanei garantate de Constituţia României, care în art.1. pct. (5), statuează: În România, respectarea Constituţiei, a supremaţiei sale şi a legilor este obligatorie.

Desigur, există o lege a pornografiei, dar, din cauza sancţiunilor mici sau inexistente pe care le presupune încălcarea ei, este ineficientă şi nici nu este aplicată de organele în drept. În România, contrar reglementărilor din multe ţări civilizate, în care cultura, tradiţiile, religia şi viaţa poporului sunt respectate şi apărate, revistele pornografice abundă în chioşcurile fiecărui colţ de stradă, mesajul pornografic fiind prezent chiar şi în cotidiene de mare tiraj, situaţie poate unică în lume. Afişe cu conţinut pornografic tapetează spaţiul public, iar site-urile concurează parcă în a posta cât mai multă pornografie. Trebuie să precizăm faptul că, din punct de vedere etimologic, psihologic şi neurologic, pornografia constituie orice exhibare a părţilor intime ale trupului uman care incită dorinţa şi produce excitaţie sexuală.

Având în vedere acestea, vă solicităm modificarea legii pornografiei astfel încât să se asigure respectarea Constituţiei României şi a valorilor pe care aceasta le susţine. Căci, aşa cum s-a arătat în Nota de fundamentare, liberalizarea pornografiei încalcă următoarele articole ale Constituţiei:

– Prin subminarea vieţii de familie liberalizarea pornografiei încalcă Articolul art. 26 alin.1: „Autorităţile publice respectă şi ocrotesc viaţa intimă, familială şi privată”.

– Prin atentatul la sănătatea publică liberalizarea pornografiei încalcă art. 34, alin. 1: „Dreptul la ocrotirea sănătăţii este garantat” şi alin 2: „Statul este obligat să ia măsuri pentru asigurarea igienei şi a sănătăţii publice”.

– Prin subminarea procesul educativ şi a drepturilor părinţilor în educaţia copiilor, liberalizarea pornografiei încalcă art. 29 alin 6: Părinţii sau tutorii au dreptul de a asigura, potrivit propriilor convingeri, educaţia copiilor minori a căror răspundere le revine; şi art. 48 alin.1; precum şi art. 49, alin. 1 Copii şi tinerii se bucură de un regim special de protecţie şi de asistenţă în realizarea drepturilor lor.

– Prin creşterea violurilor şi a infracţionalităţii, conform studiilor, cu procente cuprinse între 250%-500% liberalizarea pornografiei încalcă art. 23, alin. 1: Libertatea individuală şi siguranţa persoanei sunt inviolabile; art. 8, alin. 7: Sunt interzise de lege […] incitarea la violenţa publică.

– Prin vicierea simbolică a mediului înconjurător, a canalelor de informare în masă, presă scrisă şi audio-vizuală, liberalizarea pornografiei încalcă art. 31, alin. 1. Dreptul persoanei de a avea acces la orice informaţie de interes public nu poate fi îngrădit; şi alin 3: Dreptul la informaţie nu trebuie să prejudicieze măsurile de protecţie a tinerilor şi securitatea naţională; precum şi art. 33, alin. 1: Accesul la cultură este garantat în condiţiile legii; şi alin. 2, Libertatea persoanei de a-şi dezvolta spiritualitatea şi se a accede la valorile culturii naţionale şi internaţionale nu poate fi îngrădită; şi alin. 3.

– Prin subminarea libertăţii de gândire şi de conştiinţă şi inducerea deviaţiilor psihice şi comportamentale, precum şi prin degradarea imaginii femeii în societate şi a demnităţii bărbatului liberalizarea pornografiei încalcă art. 1, alin 3: România este stat de drept, democratic şi social în care demnitatea omului, drepturile şi libertăţile cetăţenilor, libera dezvoltare a personalităţii umane […], sunt garantate; art. 29, alin 1: Libertatea gândirii şi a opiniilor, precum şi libertatea credinţelor religioase nu pot fi îngrădite sub nici o formă. Nimeni nu poate fi constrâns să adopte o opinie ori să adere la o credinţă religioasă, contrare convingerilor sale; alin. 2: Libertatea conştiinţei este garantată; art. 30, alin. 7: Sunt interzise […] incitarea la discriminare […], precum şi manifestările obscene, contrare bunelor moravuri.

Prin scăderea demografică pe care o presupune, liberalizarea pornografiei se poate circumscrie elementelor constitutive ale infracţiunii de genocid prev. de Art. 438 din Codul penal al Romaniei:

(1) Săvârşirea, în scopul de a distruge, în întregime sau în parte, un grup naţional, etnic, rasial sau religios, a uneia dintre următoarele fapte:

b) vătămarea integrităţii fizice sau mintale a unor membri ai grupului;

d) impunerea de măsuri vizând împiedicarea naşterilor in cadrul grupului;

se pedepseşte cu detenţiune pe viata sau cu închisoare de la 15 la 25 de ani si interzicerea exercitării unor drepturi.

România trece printr-o puternică criză economică şi ni se spune că nu sunt bani pentru salarii sau pensii, se pot găsi însă suficienţi bani pentru susţinerea cheltuielilor pe care le reclamă efectele dezastroase produse de pornografie în societatea românească: cheltuieli pentru asistenţa medicală a celor care s-au îmbolnăvit în urma efectelor pornografiei; cheltuieli pentru creşterea siguranţei cetăţenilor în contextul escaladării violenţei în cadrul privat şi public; cheltuieli pentru prevenirea şi combaterea infracţiunii juvenile şi a infracţiunii în general? Îşi poate permite România să asiste la disoluţia familiei atâta timp cât aceasta constituie instituţia fundamentală a statului, iar stabilitatea acesteia asigură conform unui mare număr de studii empirice rezultatele individuale şi sociale dezirabile?

Cui oare serveşte liberalizarea pornografiei în România? De ce nu s-ar liberaliza şi drogurile, căci conform tuturor studiilor pornografia acţionează asupra aceloraşi mecanisme neuronale precum şi drogul, dând dependenţă tot atât de repede? Ce oare ar mai rămâne pe urmă ca să fie liberalizat pentru a ne asigura de disoluţia completă a Statului Român?

Având în vedere efectele pe care pornografia le are asupra poporului român în ansamblul său şi a instituţiilor sale fundamentale, considerăm că toţi cei care, împotriva acestor evidenţe, susţin liberalizarea pornografiei în România se înscriu cu voie sau fără voie, într-o acţiune de subminare a Statului Român.

Vă rugăm aşadar să modificaţi cât mai curând legea pornografiei astfel încât, ca cetăţeni români, să ne fie respectate drepturile consfinţite prin Constituţie, aceasta atâta timp cât România se mai constituie într-un stat de drept.

Notă de fundamentare:

CITEŞTE MAI DEPARTE ARTICOLUL AICI

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: