Skip to content

CE NE SPUN SFINŢII DESPRE ANTIHRIST, VREMURILE APOCALIPTICE ŞI SEMNUL FIAREI

5 December 2010

Scris de SACCSIV

Sfântul Cuvios Nil Athonitul:

„Când se va apropia vremea venirii lui Antihrist, se va întuneca mintea omului de toate patimile cele trupeşti ale curviei, şi foarte mult se va înmulţi necredinţa şi fărădelegea. Atunci omul va deveni de nerecunoscut, schimbându-se feţele oamenilor, şi nu se vor mai cunoaşte feţele bărbaţilor de ale femeilor, pentru neruşinata îmbrăcăminte şi a părului din cap. Atunci se vor schimba obiceiurile şi tradiţiile creştinilor şi ale Bisericii. Curăţia va pieri de la oameni şi va stăpâni fărădelegea. Minciuna şi iubirea de argint vor ajunge la cel mai înalt grad şi va fi vai de cei care vor aduna bani. Curviile, preacurviile, sodomiile, hoţiile şi omorurile, în vremea aceea, vor fi pe toate drumurile”.

„Oamenii din vremea aceea se vor înrăi ca nişte fiare sălbatice, fiind înşelaţi de Antihrist. Nu vor da respect părinţilor şi celor mai bătrâni, iar dragostea va pieri. Păstorii creştinilor, arhierei şi preoţi vor fi oameni cu slavă deşartă, afară de prea puţini, cu totul nerecunoscând calea din dreapta de cea din stânga”.

„Atunci se vor duce la locurile ascunse şi sfinte (mânăstiri şi schituri), ca să găsească mângâiere sufletului de multele tulburări şi ispite pe care le vor întâmpina zilnic; dar uşurare nu vor găsi, căci peste tot vor fi piedici şi sminteli. Şi toate acestea se vor face pentru că Antihrist va stăpâni peste tot, va domni în toată lumea, va face semne şi minuni cu înşelăciune şi îi va înşela pe oameni cu viclenie, ca să născocească şi să vorbească unul cu altul de la un capăt al pământului la celălalt. Atunci vor zbura prin aer ca păsările şi vor înnota prin adâncul mării ca peştii.”

„Şi toate acestea le vor face oamenii, trăind în tihnă, necunoscând că acestea sunt înşelăciunile lui Antihrist. Şi aşa de mult va înainta ştiinţa vicleanului, ca să înşele prin nălucire pe oameni, pentru a nu mai crede în Dumnezeu Cel în Sfânta Treime închinat.”

„Fiindcă după 1913 trecând 79 de ani se vor face toate răutăţile profeţite despre venirea lui Antihrist.”

Suntem în 2010… Să se fi înşelat oare Sfântul? Sau poate că nu… Să ne amintim că în 1992 a fost semnat Tratatul de la Maastricht, act care a dus la crearea Uniunii Europene. Aşadar, e foarte probabil ca acela să fie începutul sfârşitului.

Iată ce mai profeţeşte Sfântul Cuvios Nil Athonitul:

„Atunci, văzând Prea Bunul Dumnezeu pierzania neamului omenesc, va scurta zilele pentru cei puţini care se vor mântui; că se va sili Antihrist cu slugile sale să înşele – de va fi cu putinţă -, şi pe cei aleşi. Atunci fără de veste va veni sabia cu două tăişuri şi va omorâ pe înşelătorul şi pe cei ce-i slujesc lui.”

Sfântul Nil Athonitul (1612-1692) mai prooroceşte zile negre Sfântului Munte, anume pierderea protecţiei Fecioarei Maria: „Se va lăsa din mâinile ei, nu din pricina slăbiciunilor ei, nici din puterea neamurilor, ci numai pentru păcatele celor ce locuiesc într-însul”. Prooroceşte cum că mama antihristului va fi o preadesfrânată, idee întâlnită şi la alţi prooroci: ”Când se va înmulţi farădelegea, se vor aduna toate prihănirile şi necuraţiile lumii şi se vor învistieri într-o necurată fiică a desfrânarii, care va fi locaş al preadesfrânării”. De asemenea, prevede şi izbucnirea unor epidemii infecţioase: ”Se vor împuţina şi oamenii, vor slăbi şi vor muri pe drumuri ca păsările; cei pecetluiţi de antihrist vor mânca cărnuri de oameni morţi, neputând suferi foamea şi leşinătatea şi, mâncând trupuri moarte, vor muri şi ei„.

Pare incredibil pentru unii că acest loc binecuvântat, care s-a aflat sub protecţia Sfintei Fecioare timp de secole, va fi părăsit de aceasta în cele din urmă:

CITEŞTE RESTUL ARTICOLULUI AICI

Advertisements
No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: