Skip to content

CAUZELE ŞI URMĂRILE DUHOVNICEŞTI ALE VIOLENŢEI, DUPĂ SFINŢII PĂRINŢI

5 December 2010

1. Cauzele violenţei

Cauzele violenţei sunt, până la un punct, comune cu cauzele răului, în general. Este celebră analiza pe care o face răului şi cauzelor sale Sfântul Maxim Mărturisitorul. În Răspunsurile către Talasie, el iterează, în capitolul întâi, cunoscuta sa definire a răului, care nu are subzistenţă prin fire proprie, ci este manifestarea lipsei binelui. Originea răului se află în „patima iubirii trupeşti de sine”, care „născocea mai multe moduri de producere a plăcerii”. Dar plăcerii astfel produse îi succede, în chip de neocolit, durerea. Totul devine atunci o fugă continuă de durere în plăceri păcătoase, a căror urmare este din nou durerea. Se naşte un lanţ dialectic vicios, care îl paralizează pe om în făptuirea celor bune şi de folos mântuirii lui. „Aşa s-a strecurat marea şi nenumărata mulţime a patimilor stricăcioase în viaţa oamenilor”, conchide Sfântul Părinte. Între aceste multe patimi făcătoare de stricăciune, Sfântul Maxim enumeră şi câteva din cele ce în mod necesar şi făţiş se însoţesc cu violenţa: tirania, injuria, pornirea de a maltrata, gelozia ş.a. Dar, desigur, mai toate patimile pe care le înşiră Sfântul Maxim sunt generatoare de violenţă.

Sfântul Maxim Mărturisitorul vede patimile şi ca urmare a tiraniei celui rău, care stăpâneşte prin înşelăciune. Această tiranie trebuie surpată cu mijloacele duhovniceşti adecvate.

„Diavolul, deoarece urăşte pe Dumnezeu şi nu poate să se războiască cu El, se războieşte cu noi, care suntem după chipul Lui, închipuindu-şi că prin aceasta înfrânge pe Dumnezeu”.

Petru Damaschin subliniază extraordinara responsabilitate a omului, de a fi un reprezentant al lui Dumnezeu, care nu poate abdica de la această condiţie fără a suferi urmări grave, răni grele în fiinţa sa.

Diavolul îşi depune sămânţa răului, asemeni insectelor care îşi depun ouăle în floare, pentru ca mai târziu fructul să fie stricat de viermele ce iese din ou:

„Tot binele pe care l-ar face omul, vicleanul voieşte să-l întineze şi spurce prin amestecarea seminţelor sale, de pildă a slavei deşarte, a părerii de sine, a cârtirii, sau altceva de felul acestora, ca binele să nu se facă numai pentru Dumnezeu, sau binele ce se face să nu se facă din râvnă”.

Cel stăpânit de diavol trebuie privit ca un bolnav care nu mai ştie ce îi face bine şi ce nu, din cauza „îngrămădirii sângelui la creier şi a aprigii fierbinţeli”. Ca atare, nu ia seama la sfaturile bune, înjură şi se mânie, dispreţuieşte pe sfinţi, întoarce toate lucrurile pe dos şi ajunge să-l tăgăduiască chiar şi pe Dumnezeu.

Sfântul Chiril al Alexandriei vede în comiterea de păcate o acţiune sinucigaşă:

„Nu e greşit, Paladie, a socoti că cei stăpâniţi de păcate sunt ca nişte ucigaşi ai sufletului propriu”.

Violenţa este urmarea a numeroase patimi care ajung să stăpânească pe om ca nişte tirani, robindu-l complet:

„Căci fiecare dintre patimile din noi se face un despot al celui robit şi, cucerind precum un tiran cetatea sufletului, chinuieşte pe cel pe care l-a supus chiar prin supuşii de odinioară ai acestuia, folosindu-se de gândurile noastre după plăcerea lui; la fel, mânia, frica, laşitatea, pomenirea răului, nepăsarea şi toate patimile potrivnice cugetate în noi sunt ca un şir de tirani şi de despoţi, care ţin sufletul robit sub stăpânirea lui”.

Mai toţi Părinţii filocalici (Simeon Noul Teolog, Nichita Stithatul, Grigorie Sinaitul etc.) văd trei căpetenii ale patimilor celor mai mari: „lăcomia pântecelui, iubirea de argint şi slava deşartă”. Recunoaştem aici cele trei ispitiri cărora a fost supus Hristos de către diavol.(Matei 4, 3-10)

Ciocnirea dintre patimi şi virtuţi este deosebit de violentă, ea provocând în sufletul omului ceea ce Nicodim Aghioritul numea războiul nevăzut, având, deci, în mod clar, caracterul unui război.

CITEŞTE RESTUL ARTICOLULUI AICI

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: