Skip to content

Minţi zburătoare identificate

21 October 2010

Scris de Ioan GÂNDU

De curând, actualul papă a lansat plin de un entuziasm ştiinţifico-fantastic adolescentin, printr-o mass-media siderată de admiraţie oarbă, o idee pseudo-religioasă demnă de cronicarii râsu’-plânsului: după părerea strict personală a domniei sale, „extratereştrii ar fi, nici mai mult, nici mai puţin, decât fraţii noştri”! Or fi poate „fraţii” dânsului, deşi, în lumina învăţăturii de credinţă creştin-ortodoxe autentice, nu-l sfătuim să se facă „frate” cu ei, nici măcar pentru a-şi (în)trece propria imaginaţie – „puntea tuturor dracilor”, după cuvântul Sfinţilor Părinţi. Debordând de un „universalism” teoretic, declarativ şi aparent compact (fantasmagoriile, ca şi promisiunile vane, nu-i costă nimic pe oamenii politici îmbrăcaţi în haine religioase!), „înfrăţirea” actualului papă cu „extratereştrii” nu surprinde decât prin precaritatea arguţiilor pseudo-teologice, pe care Sfântul Chiril al Ierusalimului le contrazice scripturistic, dar şi tranşant: „Aşadar, întâiul vinovat de păcat şi întemeietor al răutăţilor este diavolul. Nu eu sunt cel care vorbeşte aceasta, ci Dumnezeu a zis: «… pentru că de la început diavolul păcătuieşte» (I Ioan – 3, 8). Mai înaintea lui nimeni nu păcătuise. A păcătuit el, însă nu pentru că aşa i-ar fi fost firea, sau că ar fi primit înclinaţia spre păcat; în felul acesta vina păcatului ar fi căzut asupra Celui Care l-a făcut astfel. Dimpotrivă, fiind creat desăvârşit şi bun, el însuşi, din propria voinţă, s-a făcut diavol (diavol în traducere înseamnă clevetitor, defăimător).

Fiind arhanghel, după aceea a fost supranumit, pentru clevetire, diavol; fiind la început un bun slujitor al lui Dumnezeu, din trufie a devenit satana în tot sensul acestui cuvânt, pentru că satana înseamnă vrăjmaş (şi împotrivitor). Şi aceasta nu e învăţătura mea, ci e a proorocului Iezechiel, purtătorul de duh. El, compunând o cântare de jale despre satana, zice: Tu erai pecetea desăvârşirii, deplinătatea înţelepciunii şi cununa frumuseţii. Tu te aflai în Eden, în grădina lui Dumnezeu» (Iez. 28, 12-13). Şi peste câteva cuvinte adaugă: «Fost-ai fără prihană în căile tale din ziua facerii tale şi până s-a încuibat în tine nelegiuirea» (Iez. 28, 15). E foarte bine spus «s-a încuibat în tine nelegiuirea», răul nu ţi-a fost dat dinafară, ci tu însuţi l-ai zămislit.

În cuvintele următoare proorocul a arătat şi motivul: «Din pricina frumuseţii tale s-a îngâmfat inima ta, şi pentru trufia ta ţi-ai pierdut înţelepciunea. De aceea, te-am aruncat la pământ» (Iez. 28,17). Asemenea acestora spune şi Domnul Iisus Hristos în Evanghelie: «Am văzut pe satana ca un fulger căzând din cer» (Luca 10, 18). Diavolul a căzut, atrăgând pe mulţi cu el în căderea sa. El umple de păcate pe cei care i se supun. După căderea duhurilor necurate din cer pe pământ sau în văzduh, pentru ele a devenit inaccesibilă lumea locuitorilor cerului, din care pricină toată rea-voinţa lor a fost îndreptată în chip deosebit asupra pământului ce le era la îndemână, pentru a semăna între oameni răul.

În acest fel, răul este o necesitate vitală a demonilor, care nu se gândesc la nimic altceva decât la rău, nu-şi găsesc astâmpărul sau plăcerea decât în lucrarea lor păgubitoare. Ei dispreţuiesc sentimentul binelui, ca şi Împărăţia lui Dumnezeu. Demonii nu pot face nimic Creatorului, Care, fiind Dumnezeul Atotputernic, este inaccesibil oricărei influenţe din partea unor făpturi căzute. De aceea, ei şi-au îndreptat răutatea asupra omului, care reprezintă chipul lui Dumnezeu, şi, ştiind că Dumnezeu îşi iubeşte creatura, caută să dăuneze cât mai mult obiectului iubirii Sale…”.

Războiul nevăzut

Citeşte mai departe articolul aici

Advertisements
No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: