Skip to content

COLOCVIU ECUMENIC INTERNAŢIONAL DE SPIRITUALITATE ORTODOXĂ LA BOSE, ÎN ITALIA

21 October 2010

Scris de Ieromonahul FOTIE

Zeci de reprezentanţi ai creştinilor din întreaga lume participă zilele acestea în Italia, la cel de-al XVIII-lea Colocviu ecumenic internaţional de spiritualitate ortodoxă cu tema „Comuniune şi singurătate”, informează Radio TRINITAS. Întrunirea este organizată de comunitatea monahală din Bose şi se va încheia vineri, 10 septembrie.

Biserica Ortodoxă Româna este reprezentată de Înaltpreasfinţitul Părinte Serafim, Mitropolitul Ortodox Român al Germaniei, Europei Centrale şi de Nord, cel care va transmite mesajul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel.

Mesajul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, adresat participanţilor la cel de-al XVIII-lea Colocviu ecumenic internaţional de spiritualitate ortodoxă, mănăstirea Bose, 8-11 septembrie 2010:

“Singurătatea ca luptă cu propriul egoism şi pregătire pentru comuniune

Am primit cu bucurie invitaţia Preacuviosului Părinte (e greşit, Preafericite, să numiţi “Preacuvios Părinte” pe cineva care este lipsit de dumnezeiescul Botez, de “sfânta luminare”, aflându-se încă în întunericul ereziilor proliferate de Vatican şi nu mă pricep de ce v-aţi bucura când vă cheamă un eretic, nu pentru a-l lumina cu Sfântul Botez în dreapta credinţă, ci pentru a-i “binecuvânta” şi confirma rătăcirea de la adevăr) Enzo Bianchi (din nefericire, acesta nu este “părinte”, pentru că ereticii sunt lipsiţi de harul preoţiei şi al succesiunii apostolice), superiorul mănăstirii Bose (şi dacă este superior al unei mănăstiri, sinagogă de eretici, e şi mai trist şi mai dureros, pentru că poate fi numit “părinte” în înţelesul în care Mântuitorul îl numeşte pe diavol “tată sau părinte al minciunii”, în cazul nostru al ereziei pe care o insuflă şi altora), de a participa la lucrările celui de-al XVIII-lea congres ecumenic (a se scrie şi a se citi “ecumenist”) internaţional de spiritualitate ortodoxă (Ortodoxia e discutabilă la modul cel mai serios într-un asemenea cadru inter-confesional), organizat între 8-11 septembrie 2010, de mănăstirea pe care o îndrumă Preacuvioşia Sa (O, Doamne, oare unde o îndrumă?). Tema congresului, Comuniune şi singurătate, este una de mare actualitate pentru viaţa spirituală şi activitatea pastoral-misionară a Bisericilor. În mod paradoxal, spiritualitatea ortodoxă, în general, şi în special spiritualitatea monahală creştină (De ce doar “creştină” şi nu şi “ortodoxă”?! Spiritualitatea monahală s-a diminuat din ortodoxă în doar “creştină”?!), poartă amprenta relaţiei dintre singurătate şi comuniune. Lepădarea de viaţa mondenă şi asumarea voturilor sărăciei, castităţii (Recomandăm în acest punct volumul editat de IBMBOR: Sfântul Ioan Gură de Aur, “Despre feciorie. Apologia vieţii monahale…”, Bucureşti, 2007, ca să înţelegem că nu stau chiar aşa lucrurile cu virtuţile şi nevoinţele ereticilor) şi ascultării au ca scop eliberarea omului de patimile egoiste, pentru o totală consacrare a lui comuniunii cu Dumnezeu – izvorul iubirii nelimitate şi netrecătoare. Hristos Domnul spune că „oricine a lăsat case, sau fraţi, sau surori, sau tată, sau mamă, sau femeie, sau copii, sau ţarine pentru numele Meu, însutit va lua înapoi şi va moşteni viaţa veşnică” (Matei 19, 29). „Însutit va lua înapoi” înseamnă bogăţia harului lui Hristos prezent în sufletul celor ce Îl iubesc pe El „cu toată inima, cu tot sufletul şi cu tot cugetul lor” (Matei 22, 39). Numai rugăciunea neîncetată transformă singurătatea în comuniune (Specific ecumeniştilor: multe cuvinte despre iubire şi niciunul despre adevăr! Unde eşti Pavele, luminătorule al lumii? Vino şi stai în mijlocul nostru şi ne spune iară şi iară că “Dragostea nu se bucură de nedreptate – şi erezia e o mare nedreptate -, ci se bucură de Adevăr”, de adevărul dreptei-slăviri şi dreptei-vieţuiri.)

Este demnă de subliniat abordarea acestei teme pe baza experienţei mai multor tradiţii creştine. În lumea de astăzi, tot mai ameninţată de însingurare şi autoizolare ca individualism materialist şi consumist, care diminuează sau distruge comuniunea de iubire între oameni şi Dumnezeu, precum şi în societate, aprofundarea relaţiei dintre singurătate şi comuniune poate constitui o lumină în plus pentru activitatea pastorală, misionară şi socială a Bisericii (care Biserică?! În atmosfera inter-confesională de acolo, ar fi fost bine să se precizeze unde e Adevărul iubitor şi jertfelnic şi implicit unde e mântuirea. Mărturisirea adevărului Ortodoxiei ar fi fost dovada unei adevărate iubiri a PF Voastre… Dar chiar! De ce să nu-l lăsăm pe papă şi pe ai lui să ne spună că ei sunt adevărata Biserică şi că noi suntem cu “lipsuri” până nu ne întoarcem în staulul Romei?!).

În încheiere, ne rugăm Preasfintei Treimi (Numai că nu ne închinăm la aceeaşi Treime; triadologiile noastre diferă enorm după cum bine ştiţi… Dar dacă asta e politica?! …Ne facem că nu ştim, nu vedem, nu auzim…)– izvorul prim şi modelul suprem al Comuniunii de viaţă şi iubire eternă, după chipul Căreia a fost creat omul (Geneză 1, 26), să binecuvinteze pe toţi participanţii la acest congres şi să lumineze lucrările ce se vor desfăşura.

† DANIEL, PATRIARHUL BISERICII ORTODOXE ROMÂNE”

Read more: COLOCVIU ECUMENIC INTERNAŢIONAL DE SPIRITUALITATE ORTODOXĂ LA BOSE, ÎN ITALIA http://axa.info.ro/arhiva/anul-iii/axa-46/item/609-colocviu-ecumenic-international-de-spiritualitate-ortodoxa-la-bose-in-italia#ixzz1310YjapL

Advertisements
No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: