Skip to content

POLITICA ANTICREŞTINĂ A NOII GUVERNĂRI

11 October 2010

Scris de TOACA.MD

DECLARAŢIA CREŞTINILOR ORTODOCŞI DIN MOLDOVA

În ultima vreme guvernarea a început un adevărat război politic, administrativ, juridic şi mediatic împotriva Bisericii Ortodoxe. Ce se urmăreşte prin acest război? Lichidarea Ortodoxiei în Moldova?

În scurt timp, această guvernare:

1. A anunţat politica şi intenţia de desfiinţare a ultimelor stavile simbolice rămase în legislaţia Moldovei din calea înregistrării cultelor anticreştine, totalitare şi destructive, prin liberalizarea legislaţiei cu privire la cultele religioase. (Declaraţia a fost făcută de către Ministerul Justiţiei în cadrul unei întîlniri interconfesionale din data de 1 decembrie 2009.)

2. Noua guvernare continuă şi mai aprig politica vechii guvernări de împingere a creştinilor la marginea societăţii, respingînd fără discuţii cerinţele ortodocşilor privind documentarea populaţiei fără atribuirea codului de identificare sau altor dispozitive electronice, care lezează convingerile lor religioase. Continuă politica de discriminare a creştinilor fără acte cu cod de identificare. Cererea înaintată d-ui Ghimpu de către 1500 de credincioşi, în timpul protestului din 4 noiembrie 2009, pînă astăzi a rămas demonstrativ fără răspuns.

 

3. Guvernarea s-a stabilit făţiş pe poziţia de susţinere şi apărare a acţiunilor de ponegrire şi de sfidare a credinţei creştine şi, prin acţiunile sale discriminatorii, face de nesuferit însăşi existenţa creştinilor în ţara noastră. Fără a ţine cont de o reacţie firească a populaţiei ortodoxe, a permis instalarea provocatoare în centrul capitalei a unui obiect de cult duşmănos tradiţiilor noastre creştine. După demontarea acestuia de către un grup de credincioşi, de nenumărate ori creştinii sînt ameninţaţi cu dosare penale. Prim-ministrul R. M. cere înăsprirea legislaţiei naţionale în acest domeniu, fapt care ar duce la pedepsirea creştinilor care prin definiţie trebuie să apere Credinţa, conform învăţăturii Bisericii Ortodoxe Universale.

4. Actuala guvernare şi-a asumat abuziv şi sfidător împuternicirile pe care le poate avea numai Biserica, stabilind în batjocură cu de la sine putere „sărbători” bisericeşti. Declararea zilei de 25 decembrie ca zi liberă, încalcă brutal viaţa lăuntrică a Bisericii, impunînd practici potrivnice tradiţiei şi vieţii Bisericii şi poporului dreptcredincios. Această hotărîre dezbină şi mai mult societatea şi seamănă discordie între oameni.

5. Noua guvernare a votat la O. N. U. în ziua de 18 decembrie 2009, în numele poporului Moldovei, pentru impunerea homosexualităţii drept normă, lucru inadmisibil pentru cei 93,4 % creştini din ţara noastră.

6. Guvernarea actuală, ca şi cea premergătoare, ne cere să venim cu solicitări scrise, nu cu acţiuni publice. Scriem şi cerem. Dar care e rezultatul? Acelaşi: problemele rămîn nerezolvate, iar fărădelegea continuă.

La 15 decembrie 2009, Patriarhul Moscovei şi al întregii Rusii, sub a cărei supunere canonică este Biserica Ortodoxă din Moldova, într-o adresare către Consiliul Europei atrage atenţia asupra faptului că legile statului intră din ce în ce mai mult în contradicţie cu dreptul canonic şi tradiţiile duhovniceşti ale popoarelor creştine.

Pornind de la cele expuse mai sus, creştinii ortodocşi din Republica Moldova declară, că în conformitate cu „Fundamentele Concepţiei sociale ale Bisericii Ortodoxe: „atunci cînd puterea (stăpînirea) îi constrînge pe credincioşii drept-slăvitori (ortodocşi) să se lepede de Hristos şi de Biserica Lui precum şi să accepte fapte păcătoase, dăunătoare sufletului, Biserica este datoare să refuze să se supună stăpînirii (statului). Şi poate să-şi cheme fiii la nesupunere cetăţenească paşnică.

sursa: http://www.toaca.md

Informaţii suplimentare

  • – Reprezentanţii mai multor asociaţii ce reprezintă creştinii ortodocşi din Republica Moldova au venit astăzi cu o declaraţie vizavi de atitudinea vădit denigratoare a guvernării faţă de poporul dreptcredincios. În cadrul conferinţei de presă s-a atras atenţia asupra faptului că aşa-zisa „nouă” guvernare „democratică”, continuă întru totul linia fostei guvernări comuniste atunci când e vorba de îndeplinirea obligaţiunilor constituţionale faţă de creştinii ortodocşi, majoritari în Republica Moldova. În declaraţie se menţionează că guvernanţii au refuzat cererea creştinilor ortodocşi care nu acceptă noile buletine cu cod personal de a avea drepturi juridice egale cu ceilalţi cetăţeni ai R. M., au anunţat politica de liberalizare a înregistrării cultelor religioase, creînd premise pentru legalizarea sectelor destructive şi totalitare, s-au solidarizat cu duşmanii credinţei strămoşeşti, acceptînd prezenţa simbolurilor anticreştine în capitală, şi-au asumat abuziv împuterniciri pe care numai Biserica le poate avea, declarînd drept zi de sărbătoare data de 25/12 decembrie, ş. a., ceea ce îi permite Bisericii să-şi cheme fiii la nesupunere cetăţenească paşnică. Declaraţia a fost înaintată de circa 20 de reprezentanţi ai organizaţiilor obşteşti: Asociaţia Creştinilor Ortodocşi din Bugeac, Federaţia Fermierilor din Republica Moldova, Asociaţia Creştinilor Ortodocşi din Moldova „Fericita Maică Matrona”, reprezentanţi ai studenţilor creştini ortodocşi, etc., şi a fost rostită în mod intenţionat de la analog pentru a sublinia faptul că nu este o oarecare revendicare a unui vreunui grup marginal, ci vocea întregului popor creştinesc.

Read more: POLITICA ANTICREŞTINĂ A NOII GUVERNĂRI http://axa.info.ro/arhiva/anul-iii/axa-32/item/364-politica-anticrestina-a-noii-guvernari#ixzz1238Jr8pP

Advertisements
No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: