Skip to content

ÎNTRE HOROSCOP ŞI DUMNEZEU

11 October 2010

Articol apărut în AXA 25

Scris de Ciprian BOJAN

Recent mi-am dat seama că o simplă plimbare cu trenul poate fi o inedită experienţă spirituală. Într-un rapid ce-şi croia drum pe Valea Prahovei, am găsit un moment prielnic de a trage cu ochiul la lecturile partenerilor de drum. Bineînţeles că nu-mi plănuisem decât o călătorie liniştită, dar m-am surprins făcând o radiografie a rătăcirilor contemporane după ce am găsit, în acelaşi compartiment cu al meu, un cuplu care împărţea o carte. Titlul, „Şase Yoga ale lui Naropa”, mi-a atras atenţia. Nici nu puteam altfel, căci, curios din fire, ardeam de dorinţa de a ştii cine este Naropa şi cum de a reuşit el să facă şase yoga (sau yogauri, căci nici până azi nu am prins pluralizarea). I-am privit îndelung pe cei doi, până mi-am făcut curaj să întreb cine este acest personaj. „El”, care părea mai vorbăreţ decât „ea”, s-a şi lansat cu o poftă incredibilă în explicaţii pe care nici în ruptul capului nu le-am priceput. Cică un lama cu un nume imposibil de reţinut, dintr-o şcoală de budistă cu un nume la fel de imposibil, a creat o şcoală a celor şase dharme. L-am întrebat pe pofticiosul interlocutor la ce îi folosesc „chestiile” alea şase ale distinsului personaj cu nume încurcat. Mi-a răspuns scurt şi sigur pe el: „La a-l găsi pe Dumnezeu”.

„Predestinare? Da’ ce-i aia?”

Recunosc că replica lui mi-a cam rănit intelectul. Cu alte cuvinte, dacă înveţi nume îmbârligate de personaje ce şi-au făcut veacul prin locuri îndepărtate, îţi răsare Dumnezeu direct în figură. Pe când vorbeam inutil cu yoghinul, într-o staţie oarecare, s-a urcat o doamnă trecută uşor de a doua tinereţe, cu nişte unghii ţipătoare şi un decolteu de-a dreptul scârbos. După un schimb inutil de politeţuri, duduia scoate o cărţulie enormă ce stătuse înfundată într-o geantă cu mii şi mii de paiete, „Astrologie previzională pentru începători”. Deja începusem să mă simt stingherit. În faţa mea doi yoghini mă abureau cu căile lui Nu-ştiu-cine, lângă mine se cuibărise o astroloagă începătoare şi începusem deja să mă întreb dacă nu cumva de la staţia următoare vom călători alături de un satanist cu sânge pe figură. Nu m-am putut abţine şi am întrebat-o pe doamnă dacă crede în predestinare. Începătoarea se uită ciudat la mine, semn că nu i-a priit întrebarea. „Adică cum?, mă întrebă ea. Ce-i aia?”. M-am dumirit pe loc, era de-a dreptul începătoare, iar termenul îi era cu desăvârşire străin, deşi este cunoscut şi de majoritatea copiilor de-a cincia. Îmi explică pe scurt cum şi-a ales ea soţul prin horoscopie şi cum trăieşte ea fericită alături de el, care cică ar fi un „taur” atent şi iubitor. Cum că ea o „fecioară” autentică (deşi nu prea părea) are simţul datoriei casnice. După ce s-a mai lăudat în alte câteva chestiuni de detaliu, doamna s-a afundat în desluşirea astrologiei.

M-am trezit astfel făcând o radiografie a rătăcirilor contemporane. Am ajuns să cred că românul, prins între vrăjelile politicienilor şi aburelile horoscopiste nu-şi poate croi drum către credinţă. Când credinţa este slăbită, superstiţiile îşi fac loc, căci sufletul tinde nativ şi însetat de spiritualitate. Cu credinţa mutilată, omul devine uşor receptiv la ispitele răului.

Tentaţia astrologiei

Profitând de orientarea omului către mister, astrologia atrage prin ispita destinului. Tainele lumii, viitorul, cunoaşterea. Toate acestea par a fi foarte uşor accesibile privind stelele. Indiferent de voinţa Creatorului, creatul vrea să pătrundă în neştiut. Repetând ispitirea Evei, încercarea de a fi la fel ca Dumnezeu, îl aruncă pe bietul consumator de veşti a la Neti Sandu direct în strânsoarea şarpelui. Ca o poamă frumoasă, atrăgătoare, ispititoare, ce se dovedeşte a fi otrăvitoare.

Orbit de o propagandă făţişă, omul modelat de televiziune uită sau nu află niciodată că tainele dumnezeieşti se dezvăluie oamenilor pe măsura desăvârşirii lor duhovniceşti sau, altfel spus, pe măsura dobândirii Sfântului Duh. Cu cât omul se deschide şi se încrede lui Dumnezeu, cu atât mai mult începe a trăi viaţa lui Hristos, a gândi, a simţi şi a lucra asemenea lui Hristos. După cum se spune în Evanghelia după Ioan: „Dacă Mă iubeşte cineva, va păzi cuvântul Meu, şi Tatăl Meu îl va iubi, şi vom veni la el, şi vom face locaş la el… ca tot să fie una, cum Tu, Părinte, întru Mine, şi Eu întru Tine, aşa şi aceştia în noi să fie una” (Ioan 14-23; 17-21). Omul, unindu-se cu Sfântul Duh, prin acest Duh cunoaşte şi tainele lui Dumnezeu, dobândeşte putere şi har, pe care le foloseşte numai pentru fapte bune, potrivit cu voinţa lui Dumnezeu, după cum arată părintele Rodion.

Dumnezeu nu-ţi face horoscopul

Scrierile sfinte condamnă în mod sistematic citirea destinului. În măreţele legiuiri ale lui Moise găsim oprită sub ameninţarea morţii practicarea oricăror feluri de vrăjitorie. „Să nu alergaţi la cei ce cheamă morţii, pe la vrăjitori, să nu umblaţi şi să nu va întinaţi la ei. Eu voi întoarce faţa Mea împotriva sufletului aceluia şi-l voi pierde din poporul lui” (Levit. 19-31, 20-6).

În Deuteronom citim, de asemenea, că Domnul ne previne aspru să nu ne dedăm nici unui fel de vrăjitorie şi să nu apelăm la cei care practică acest lucru, căci tocmai pentru această îndeletnicire cu vrăjitoria Dumnezeu alungă popoarele de pe pământul lor, le sorteşte pieirii, iar pământul îl dă Israelului, care îi este credincios. „Când vei intra tu în pământul ce ţi-l dă Domnul Dumnezeul tău, să nu te deprinzi a face urâciunile pe care le fac popoarele acestea. Să nu se găsească la tine (…) nici prezicător sau ghicitor, vrăjitor sau fermecător, nici descântător, nici chemător de duhuri, nici mag, nici din cei ce grăiesc cu morţii. Căci urâciune este înaintea Domnului tot cel ce face acestea, şi pentru aceasta urâciune îi izgoneşte Domnul Dumnezeul tău de la faţa Sa. Iar tu fii fără prihană înaintea Domnului Dumnezeului tău. Căci popoarele acestea, pe care le izgoneşti tu, ascultă de ghicitori şi de povestitori, iar ţie nu-ţi îngăduie aceasta Domnul Dumnezeu tău. Prooroc din mijlocul tău şi din fraţii tăi, ca şi mine, îţi va ridica Domnul Dumnezeu tău: pe acela să-l ascultaţi” (Deut. 18,9-15).

Proorocul Isaia, prevestind pieirea Babilonului pentru păcatele şi păgubitoarea lui îndeletnicire cu magia şi astrologia zice, în numele Domnului, cu ironie: „Păstrează pentru tine fermecătoriile tale şi vrăjitoriile cu care te-ai trudit din tinereţe, poate îşi vor sluji, poate vei insufla temere! Tu te-ai obosit întrebând pe atâţia sfătuitori! Să iasă la iveală şi să te izbăvească acei care măsoară cerul şi iscodesc stelele; care în fiecare lună nouă spun ceea ce se va întâmpla. Iară-i că pleava pe care o mistuie focul, aşa vor ajunge ei, şi de puterea flăcărilor viaţa lor nu vor putea s-o scape” (Isaia 47.12-14).

Avem, aici, o mărturie directă a neputinţei tuturor felurilor de vrăjitorie în faţa voinţei şi puterii dumnezeieşti şi a pedepsirii inevitabile a celor care practică magia şi astrologia sau recurg la ajutorul ocultiştilor. Atunci când se ciocnesc magii şi vrăjitorii cu proorocii şi alţi purtători de duh, fiii întunericului numaidecât suferă pierdere.

Bunăoară, în Cartea Ieşirii (7-9) citim cum numeroşi magi şi astrologi, împotrivindu-se lui Moise, făceau minuni în faţa faraonului cu ajutorul farmecelor vrăjitoreşti, dar n-au putut rezista în faţa puterii dumnezeieşti şi, în cele din urmă, s-au văzut nevoiţi să se recunoască învinşi de Moise.

În Cartea Facerii (41) se istoriseşte despre triumful neprihănitului Iosif asupra magilor şi înţelepţilor egipteni care, cu toată arta lor magică, n-au ştiut să tălmăcească visul faraonului. Nedreptul prooroc Valaam, chemat cu daruri de păgâni pentru a „blestema” şi izgoni poporul lui Israel, sub acţiunea puterii lui Dumnezeu a fost nevoit să slujească poporul iudeu (cf. Numeri 22, 24). Proorocul Daniel, de asemenea, îi face de ruşine, în repetate rânduri, pe înţelepţii şi astrologii caldeilor (cf. Dan. 2. 5).

Toate acestea se explică prin faptul ca fiii luminii întotdeauna săvârşesc minunile şi proorocirile prin puterea lui Dumnezeu, prin Sfântul Duh, pe când vrăjitorii, magii, astrologii, folosind arta vrăjitoriei, acţionează prin puterea demonică şi, fireşte, suferă înfrângere, în încercarea lor de a I Se opune lui Dumnezeu.

În Noul Testament noi vedem aceeaşi atitudine de neîmpăcat faţă de toate felurile de vrăjitorie, ca şi în cel Vechi, şi acelaşi triumf permanent al forţelor dumnezeieşti asupra vrăjitorilor. Astfel, Apostolul Pavel alunga duhul pitonicesc dintr-o slujnică care vestea viitorul (cf. Fapte 16. 18), deşi, s-ar fi putut părea că ea prezicea adevărul, umblând din urma apostolilor şi zicând că aceşti oameni sunt „robi ai Dumnezeului Celui Preaînalt, şi care vă vestesc calea mântuirii“. Apostolul însă nu dorea ca adevărul să fie spus cu gura necurată a demonului, arătând în felul acesta un exemplu de tratare a demonilor, chiar şi dacă aceştia prevesteau uneori corect. Căci toate acestea ascundeau numai o singura dorinţă – să atragă pe cineva în discuţie pentru a intra în comunicare, ca după aceea să-l ducă la pierzanie.

Acelaşi Apostol Pavel a pedepsit, făcându-l orb pe Elima, un vrăjitor care era împotriva predicii evanghelice, căutând să abată oamenii de la credinţa cea adevărată (cf. Fapte 13, 8-11). Şi, în cele din urmă, din Faptele Apostolilor aflăm că, influenţaţi de predicile Apostolilor, mulţi dintre cei care făcuseră vrăjitorie, aducând cartule, le ardeau în faţa tuturor (Fapte 19. 19). În felul acesta, ei au renunţat la legătura cu demonii şi au demonstrat incompatibilitatea credinţei în Hristos şi vrăjitorie, după cum arată cu har părintele Rodion.

Read more: ÎNTRE HOROSCOP ŞI DUMNEZEU http://axa.info.ro/arhiva/anul-ii/axa-25/item/201-intre-horoscop-si-dumnezeu#ixzz122pmYeCx

Advertisements
No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: