Skip to content

I. Memoria Luminii credinţă, ştiinţă şi conştiinţă

11 October 2010

Scris de Ioan GÂNDU

Din clipa în care am primit îndemnul şi binecuvântarea de a scrie o asemenea lucrare, am (re)simţit cu tărie trei simţăminte diferite, dar deopotrivă de adânci, în ordinea lor firească, uimire, bucurie şi responsabilitate: uimire, fiindcă cineva s-a gândit că am putea noi, nepricepuţii şi nevrednicii, să fim de vreun folos oarecare în reabordarea acestui subiect vast teologico-cultural, cu implicaţii profunde în viaţa oricărui om, credincios sau necredincios; bucurie, deoarece Sfinţii Părinţi şi Marii Dascăli ai Ortodoxiei au tratat inspirat şi pe deplin luminat, fiecare la vremea sa, cu deosebit discernământ duhovnicesc şi intelectual, problemele subtile, delicate şi hotărâtoare ale raporturilor reale dintre credinţa autentică şi ştiinţa veritabilă; responsabilitate, pentru că ne-a obligat să recitim cu umilinţă şi recunoştinţă Cuvântul lui Dumnezeu şi al Sfinţilor Săi în această privinţă, precum şi opiniile ştiinţifice, morale şi culturale ale unor savanţi, filosofi sau gânditori, credincioşi şi oneşti, pe cât posibil omeneşte, până la capăt în căutarea Adevărului.

Mărturisim, cu francheţea şi neliniştea (nădăjduim cea bună!) a unui simplu închinător şi fiu al Bisericii străbune, că vastitatea subiectului, realul şi copleşitorul prestigiu teologic, ştiinţific şi cultural al tuturor celor care s-au ocupat în mod luminat de acest subiect, precum şi recunoaşterea, fără cel mai mic echivoc, a puţinătăţii înţelegerii noastre duhovniceşti, ştiinţifice şi culturale, ne-au dat îndemnul cel bun de a ne ruga stăruitor la Mântuitorul nostru Iisus Hristos, la Prea Sfânta Fecioara Maria, Născătoarea de Dumnezeu şi Maica noastră Povăţuitoare şi la toţi Sfinţii, să ne sprijine în demersul nostru modest de a argumenta prezenţa luminii harice necreate, veşnic vie şi cugetătoare, în proporţii diferite, în primul rând în viaţa tuturor Părinţilor Bisericii dreptslăvitoare şi a creştinilor înviaţi lăuntric, dar şi a unor importanţi oamenii de ştiinţă sau cultură, credincioşi cu fapta, care au recunoscut, cu o sinceritate deplină şi pilduitoare, că fără ajutorul Dumnezeului Cel Viu şi în Treime slăvit nu ar fi descoperit nimic (Newton, Ampere, Volta, Faraday, dr. Alexis Carrel, dr. Albert Schweitzer, dr. Nicolae Paulescu, dr. Tiberiu Ghiţescu – marele nostru chirurg cardio-vascular, John C. Eccles – ilustrul neuro-fiziolog contemporan cu noi, Doctorul fără de arginţi şi Arhiepiscopul Luca, filosoful şi fizicianul francez Jean Guitton, filosoful român Petre Ţuţea ş.a.).

Read more: I. Memoria Luminii credinţă, ştiinţă şi conştiinţă http://axa.info.ro/arhiva/anul-iii/axa-41/item/517-i-memoria-luminii-credinta-stiinta-si-constiinta#ixzz12494NNDG

Advertisements
No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: