Skip to content

DOUĂ ZIDIRI, DOUĂ DESTINE

11 October 2010

Scris de Iosif NICULESCU

Cinstirea Marelui Dumnezeu s-a arătat de-a lungul mileniilor şi prin două zidiri impresionante, unice, fiecare în felul ei. Prima, măreţul Templu zidit de împăratul iudeu Solomon, între mileniul 2 şi 1, înainte de Hristos, şi a doua, marea Biserică din Constantinopol, închinată Sfintei Sofia (Înţelepciunea lui Dumnezeu) de împăratul bizantin Justinian, la începutul secolului al VI-lea al erei creştine. Două zidiri, două destine deosebite.

Constatând similaritatea lor parţială, m-am întrebat imediat de ce Templul lui Solomon, cucerit de babilonieni şi apoi de romani, a avut posibilitatea de-a fi rezidit după prima cucerire, dar şi soarta tragică de-a nu mai putea fi rezidit după cea de-a doua?

Paralel acestui destin, Biserica Sfânta Sofia, deşi căzută sub puterea iataganului musulman, nu mai puţin vrăjmaş faţă de creştini decât au fost babilonienii şi romanii faţă de iudei, totuşi nu a fost dărâmată, ci doar transformată în moschee, acoperindu-se splendoarea mozaicurilor creştine cu var… Într-un articol oferit spre publicare revistei „Permanenţe”, încă nepublicat, am încercat să dau o explicaţie acestui fapt istoric minunat, care ar da râvnei ortodoxe luminate posibilitatea de-a scoate la iveală o lucrare creştină fără egal ca vechime şi de-o nepreţuită valoare teologico-culturală.

Prin această observaţie evidentă am trasat, de la bun început, o limpede şi grăitoare deosebire de destin, existentă între aceste două măreţe înfăptuiri ale geniului arhitectural omenesc, dar, mai cu seamă, ale celui pictural. Şi m-am întrebat iarăşi, de ce aceste două destine atât de diferite pentru două opere omeneşti închinate, fiecare în felul său, admiraţiei, măreţiei şi slăvirii Creatorului tuturor?

Citind (de fapt, recitind) tainica carte a lui Iov, în care avem revelaţia divină făcută unui apartenent al neamului aramaic (Uţ, din ţara căruia era Iov, a fost fiul cel mare al lui Aram, ultima odraslă a lui Sem). După tradiţie acest Uţ ar fi întemeiat Damascul; apoi am dat peste versetul al 14-lea din capitolul 12, pe care l-am înscris ca motto, cu un anume tâlc prevenitor. Mi s-a dus gândul în mod firesc către cele două zidiri şi, desigur, a revenit stăruitor întrebarea: de ce Templul a fost dărâmat în două rânduri, iar Biserica Sfânta Sofia a rămas întreagă?În ambele cazuri a fost vorba incontestabil de acţiuni antidivine, manifestări ale urii faţă de Acelaşi Dumnezeu, Singurul, Unicul Creator şi Purtător de grijă faţă de creaţia Sa. De ce într-un caz s-a mers până la năruirea completă a unei lucrări închinate lui Dumnezeu (şi încă de două ori!), iar în celălalt caz, deşi asaltată de aceeaşi ură, lucrarea pentru Dumnezeu a rămas întreagă, chiar dacă s-a produs pângărirea sa?

O scurtă rememorare necesară

Făcând apel la documentele istorice şi cunoştinţele pe care le-am dobândit în acest domeniu, mi-am putut reaminti, cu precizie, că Templul lui Solomon a fost rezidit după ieşirea din robia babiloniană a poporului iudeu, dar nu a mai putut fi rezidit după a doua dărâmare (de către romani), deşi speranţele şi încercările nu au lipsit. Astfel, în secolul al IV-lea al erei creştine, sub împăratul Iulian Apostatul (Paravatul, în greceşte) s-a încercat cu mult fast şi entuziasm rezidirea Templului, dar lucrările au fost sistate, deoarece în timp ce se lucra la săparea temeliilor s-au produs nişte fenomene meteorologice extrem de violente (ploi torenţiale, furtuni persistente, globuri de foc căzute din cer etc.).

Mai apoi, prin secolul al VI-lea, un rege local iudeu – după ce-a cucerit cetatea creştină Nergal – a stârnit mare opoziţie din partea vecinilor (toţi creştini la acea vreme), aşa că planul său de rezidire a Templului a fost părăsit, fiindcă împăratul etiopian al vremii, văzând prigoana anticreştină din Arabia, a făgăduit lui Dumnezeu că dacă-i va da biruinţă asupra acelui prigonitor, va renunţa la coroana regală şi se va face monah. Şi-a împlinit dorinţa, biruind şi ucigând pe acel duşman, după care a îmbrăcat schima monahală (N. n. – Proniator detaliu!).

Pe la anul 700 d.H., califul Omar a hotărât zidirea, pe locul unde fusese Templul lui Solomon, unei moschee măreţe care există şi azi. După mai bine de-o mie de ani, Napoleon îşi propune şi el să rezidească Templul. Mai întâi debarcă pe coastele Siriei, cu gândul de a coborî până la Ierusalim, pentru a dărâma moscheea lui Omar şi a da semnal de pornire lucrărilor de rezidire a Templului. În acelaşi timp, spre a ţine în frâu forţele musulmane din Egipt, îl trimite pe mareşalul Ney, care debarcă la Alexandria.

O furtună îi distruge însă flota şi el ajunge cu greu la Alexandria, unde masacrând 5000 de călăreţi mameluci, reuşeşte să scape şi să se întoarcă în Franţa. A treia încercare (cunoscută) de rezidire a Templului a eşuat ca şi primele două… De-atunci nu s-a mai produs vreo tentativă de rezidire (or, poate, nu ştim noi să se mai fi încercat ceva în această direcţie!?).

Acum, însă, ştiri tot mai insistente ne parvin pe diverse canale mass-media, anunţându-ne că se fac pregătiri intense în vederea acestei rezidiri. Desigur, primul obstacol, moscheea lui Omar, ne va servi ca un indicator al începerii lucrărilor. Opinia poporului evreu este unanimă în a arăta, lumii întregi, că visul lor de rezidire a Templului a ajuns în faza de împlinire! Ba chiar am auzit la un post de radio cunoscut un comentariu oficial, în care se preciza că nu trebuie să existe nici o temere în privirinţa moscheei. Va fi desfăcută, împachetată şi trimisă „colet” la Mecca…

Read more: DOUĂ ZIDIRI, DOUĂ DESTINE http://axa.info.ro/arhiva/anul-iii/axa-43/item/554-doua-zidiri-doua-destine#ixzz124LbauuV

Advertisements
No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: