Skip to content

AXA ROMÂNISMULUI DIN ARDEAL

11 October 2010

Scris de Mugur VASILIU

Redacţia revistei AXA – revista de oceanografie ortodoxă se solidarizează întru totul cu demersurile întreprinse de Forumul Civic al Românilor din Covasna, Harghita şi Mureş pentru modificarea articolelor din proiectul Legii Educaţiei Naţionale referitoare la predarea Istoriei Românilor şi Geografiei României în limba minorităţilor, schimbarea unor denumiri de străzi din Sfântu Gheorghe, stoparea tendinţelor separatiste şi de enclavizare etnică a Arcului Intracarpatic.

Istoria chestiunii secuilor (denumiţi şi maghiari sau unguri) precum şi istoria încercărilor repetate ale statului Maghiar de a ocupa teritoriul românesc şi de a subjuga populaţia românească, ne sunt foarte bine cunoscute. Doar acei care nu vor sau acei care au interese străine de adevăr nu cunosc aceste lucruri.

Ceea ce se ştie mai puţin, este că urmarea politicii de deznaţionalizare şi de dezbinare internă duse de conducătorii românilor, în cârdăşie cu conducătorii statului maghiar, situaţia actuală a românilor din Harghita, Covasna şi Mureş este una foarte dificilă şi periculoasă din toate punctele de vedere.

Iată de ce considerăm ca necesară solidarizarea societăţii româneşti întru apărarea fiinţei neamului în acest teritoriu românesc. Ne descumpăneşte şi ne îndurerează în acelaşi timp faptul că societatea românească contemporană nu ia în serios aceste probleme, care riscă să ne coste identitatea poporului şi integritatea Ţării.

Mulţumim celor care luptă pentru păstrarea acestor bunuri fiinţiale şi materiale ale românilor şi-i rugăm să ne ierte pentru prea puţinul sprijin pe care îl dăm; Părintelui Arhiepiscop Ioan, domnului Ioan Lăcătuşu, precum şi întregii echipe a Forumului Civic al Românilor din Covasna, Harghita şi Mureş, pentru admirabila lecţie de românism şi pentru statornicia pe care o dovedesc în această luptă care priveşte pe toţi românii.

Ştim că este de datoria tuturor românilor să sprijine această luptă. Mai ştim că forţe deosebit de puternice (atât în plan politic cât şi în plan cultural, atât din interiorul Ţării cât şi din străinătate) sunt ostile poporului şi Ţării româneşti.

Redacţia revistei AXA – revista de oceanografie ortodoxă este împreună cu Domniile Voastre în acest demers de importanţă vitală pentru români. Aşteptăm să ne îndrumaţi în ceea ce trebuie să facem pentru a vă fi sprijin.

Dumnezeu să vă ajute!

Read more: AXA ROMÂNISMULUI DIN ARDEAL http://axa.info.ro/arhiva/anul-iii/axa-42/item/539-axa-romanismului-din-ardeal#ixzz124HUAqIt

Advertisements
No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: