Skip to content

ARHIEPISCOPUL CIPRULUI CĂTRE TOŢI ACEIA CARE SE OPUN VIZITEI PAPEI: „ORICE PREOT˝ CARE VA FACE VREO «NECUVIINŢĂ» VA FI PEDEPSIT FĂRĂ MILĂ”

11 October 2010

Scris de Ieromonahul FOTIE

Arhiepiscopul Hrisostomos a trimis ieri din Constantinopol un mesaj clar tuturor acelora care se opun sau reacţionează într-un fel la vizita apropiată a papei în Cipru din 4 iunie. La întrebarea Agenţiei de Ştiri Bisericeşti Amen.gr despre vocile care îşi exprimă opoziţia faţă de călătoria papei, Hrisostomos al Ciprului le-a caracterizat „disonanţe” şi a anticipat că „orice preot care va face vreo „necuviinţă” va fi pedepsit fără milă”.

Întâistătătorul Bisericii Ciprului ameninţă că „nu voi ierta pe nimeni” şi aminteşte că toţi membrii Bisericii sunt datori să facă ascultare.

Întrebat despre perspectivele coexistenţei cetăţenilor străini şi musulmani din marea insulă răspunde că aşa cum în veacurile anterioare au convieţuit în bună înţelegere, aşa şi de acum înainte „pot să trăiască fericiţi”.

Urmează declaraţiile arhiepiscopului Ciprului:

Nikos Papahristos: Preafericite, în curând veţi primi în Cipru pe papa Romei. Există însă şi voci care îşi exprimă dezacordul. Au un punct de vedere diferit…

Arhiepiscopul Ciprului: Aceste voci… eu le caracterizez drept para-voci (disonanţe). Sunt para-voci, nu sunt voci. Sunt cei care au râvnă, dar nu au cunoştinţă şi de cele mai multe ori fac asta ca să facă demonstraţie, ca să-şi facă popularitate şi nu pentru că ar crede aşa ceva.

Nici nu vin la dialog împreună cu noi, nici nu vor să asculte… Sunt oamenii lui „nu mă convingi, chiar dacă mă convingi”. Şi dacă sunt de neîndreptat, nu cred că avem vreme de pierdut sau de risipit celulele materiei cenuşii a creierului nostru. Ceea ce am să spun este că acolo (adică în Cipru – n.aut.) există o Biserică şi toţi membrii ei sunt datori să se supună Bisericii oficiale. Dacă în ciuda speranţelor noastre, vreun preot va face vreo necuviinţă, va fi pedepsit fără milă. Nu e cazul să iert pe nimeni. Şi dacă este monah al Bisericii oficiale, să plece şi să-şi facă propria biserică. Nu poate să fie în interiorul Bisericii. Acolo ne dorim linişte şi tot ceea ce hotărăşte Statul şi Biserica oficială trebuie să respecte. Cui nu-i place, să se ducă să-şi facă propria biserică. Nu poate să fie membru al Bisericii şi să nu asculte de autoritatea bisericească. Asupra acestui lucru voi fi foarte aspru pentru că ori avem Biserică, ori nu avem.

Nikos Papahristos: Care sunt aşteptările dumneavoastră de la această vizită?

Arhiepiscopul Ciprului: Papa, dacă vrea, poate să facă multe şi să ajute. Are mijloacele, iar eu încă o dată, când va veni cu bine în Cipru, aşa precum i-am spus şi mai demult, îi voi repeta poziţia mea că trebuie să se adreseze liderilor europeni şi să le spună că Europa trebuie să aibă principii şi valori. Nu poate să privească Turcia doar interesat şi ca pe o mare piaţă. Acest lucru i-l voi lămuri. Şi cred că şi Turcia, dacă vrea într-adevăr cel mai mare bine pentru turcii ciprioţi şi dacă vrea ca aceşti oameni să trăiască fericiţi pe pământul părinţilor lor, nu are decât să colaboreze cu noi, pentru că noi toţi dorim cel mai mare bine pentru întreg poporul cipriot, fie că-şi zic elini, fie că-şi zic turci ciprioţi, armeni, latini (catolici) sau oricum altfel. În această direcţie suntem gata să lucrăm mult pentru ca poporul nostru să trăiască fericit pe pământul părinţilor lui.

Nikos Mandinas: În privinţa convieţuirii paşnice a elinilor ciprioţi şi a turcilor ciprioţi care sunt perspectivele?

Arhiepiscopul Ciprului: Poporul nostru, cred că trăieşte în pace şi a demonstrat aceasta încă de când s-au înlăturat baricadele. Vin turcii ciprioţi în regiunile libere, ca să-şi vadă casele şi averile lor şi sunt primiţi cu multă bucurie de ai noştri. Merg ai noştri în nord, în regiunile patriei noastre ocupate şi turcii ciprioţi le spun: sunt casele voastre, averile voastre, veniţi să mâncăm, să bem, să discutăm, să ne bucurăm, să râdem… Doar coloniştii sunt cei care spun „nu, sunt ale noastre, nu sunt ale voastre, să plecaţi”.

Aşa cum turcii ciprioţi şi elinii ciprioţi au convieţuit veacuri de-a rândul paşnic şi fericiţi aşa pot să trăiască şi de acum încolo. Cred lucrul acesta. Nu este nevoie de acele luări de poziţie care să împace chipurile, cele două popoare. Ele sunt deja împăcate. Au spart cuiva nasul toţi acei turci ciprioţi care au venit în regiunile libere? Nu. Au spart elino-ciprioţii care s-au dus în ţinuturile ocupate? Nu. Unde se vede că nu vorbim în acelaşi fel sau că unul nu-l acceptă pe celălalt?

(traducere: http://aktines.blogspot.com/2010 /04/blog-post_6034.html)

COMUNICAT DE PRESĂ DIN PARTEA SFINTEI MITROPOLII DE PIREU

Sfânta Mitropolie de Pireu organizează miercuri, 28 aprilie a.c., la orele 4:30 PM în Staţia Păcii şi Prieteniei, N. Faliro, Pireu (Sala „Melina Mercury”), cu intrare liberă, Conferinţa cu problematică teologică, conform programului anexat, cu tema de interes pan-creştin: „Primat” – Sinodalitatea şi Unitatea Bisericii.

Vor conferenţia:

1. ÎPS Serafim, Mitropolit de Pireu – „Papismul ca problemă eclesiologică ”

2. Ierom. Luca Grigoriatul – „Privilegiile de onoare şi Unitatea Bisericii în primul mileniu”

3. Protopresbiter Gheorghios Metallinos, profesor al Universităţii din Atena – „Încercări unioniste după schismă”

4. Protopresbiter Theodoros Zissis, profesor al Universităţii din Tesalonic – „Uniaţia ca model al unei false unităţi. Limitele diversităţii în raport cu Unitatea”

5. Preotul Anastasios Gotzopoulos – „Evaluare canonică a primatului papal”

6. Dimitrios Tselenghidis, profesor al Universităţii din Tesalonic – „Funcţionarea unităţii Bisericii. Eronatele presupoziţii teologice ale primatului papal”

7. Aristidis Papadakis, profesor al Universităţii din Maryland, USA – „Evoluţia primatului papal (1000-1453). Evaluare istorică ”

Prezenţa dumneavoastră va constitui o dinamizare a Adevărului Nedespărţitei noastre Biserici Ortodoxe.

SFÂNTA MITROPOLIE DE PIREU, BIROUL DE PRESĂ ŞI RELAŢII CU PUBLICUL: Ἀκτή Θεμιστοκλέους 190, 185 39 ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ, Τηλ. +30 210 4514833 (ἐσωτ. 19) Fax +310 210 4528332

(traducere: http://aktines.blogspot.com/)

IOANNIS TATSIS: SĂGEŢI ALE ECUMENISMULUI ÎMPOTRIVA CONFERINŢEI ANTICATOLICE A MITROPOLIEI DE PIREU

Cu participarea unor iluştri conferenţiari are loc miercurea viitoare Conferinţa Mitropoliei de Pireu despre „Primatul” papei. Conferinţa prezintă un interes deosebit, pentru că primatul constituie tema dezbaterii Comisiei Mixte de Dialog Teologic dintre ortodocşi şi romano-catolici (papistaşi) care va continua în septembrie la Viena. Concluziile Conferinţei vor constitui cu siguranţă o abordare ortodoxă foarte importantă a chestiunii. Ecumeniştii, văzând că forţele sănătoase ale Bisericii Ortodoxe se strâng, s-au pus să calomnieze  Conferinţa. Prima încercare nereuşită a avut loc deja ieri, şi aparţine cunoscutului teolog ecumenist Paraghiotis Andriopulos, care şi-a găsit „acoperiş ospitalier” pe filo-patriarhalul Amen. gr. Multe lucruri inexacte, deplasate şi neortodoxe debitează d-l Andriopulos. Toate acestea sunt nedemne de vreun comentariu. Ne vom limita doar la o singură referinţă a lui. Spune d-l Andriopulos:

Pentru prima oară un Mitropolit din Biserica Eladei, organizează o mare  manifestare pur „anti-ecumenistă”, având invitaţi ca vorbitori pe „capii” luptei antiecumeniste. Se ştie că Mitropolitul  Serafim de Pireu  a semnat „Mărturisirea de Credinţă” care a fost alcătuită de către „capi” şi în mod repetat s-a exprimat referindu-se la Biserica romano-catolică, catalogând-o drept eretică.

Cunoaştem foarte bine că toţi ecumeniştii – şi cei din Fanar sunt primii şi cei mai buni, au fost deranjaţi continuu şi sunt deranjaţi de semnarea „Mărturisirii de Credinţă” de către unii episcopi ai Bisericii Ortodoxe. Oricât nu le-ar plăcea, există o mulţime de episcopi ortodocşi, care nu împărtăşesc deschiderile lor ecumeniste (şi nu ne referim doar la cei ce au semnat „Mărturisirea de Credinţă”, ci şi la mulţi alţii, care în multe feluri condamnă acţiunile ecumeniste ale patriarhului şi a celor de un cuget cu el.

Însă cea mai ridicolă acuzaţie  pe care o adresează Andriopulos Mitropolitului de Pireu este că „în mod repetat s-a exprimat referindu-se la Biserica romano-catolică, catalogând-o drept eretică”. Însă papismul nu a fost caracterizat doar ca „biserică eretică”, ci condamnat de o mulţime de Sinoade ortodoxe şi de Sfinţii Părinţi ca panerezie. Toţi acei teologi contemporani, care introduc teoria că papismul are oarecare învăţături eretice, dar nu este erezie, nu sunt decât nişte ecumenişti, care în mod nereuşit încearcă să concilieze învăţăturile eretice ale papistaşilor cu recunoaşterea de „Biserică soră” pe care le-o acordă cei din Fanar şi alţi ecumenişti. Biserica romano-catolică este eretică. Papismul nu este Biserică. Este o erezie care s-a separat de Biserica Ortodoxă cea Una prin schismă. Schisma nu este despărţirea creştinilor în două biserici (Cum pot să existe două Biserici de vreme ce Unul este Trupul lui Hristos, Una este Biserica?) Schisma este îndepărtarea catolicilor (papistaşilor) din Biserica lui Hristos din cauza ereziilor pe care le învaţă.

Aşadar, când Mitropolitul de Pireu caracterizează eretică „biserica romano-catolică” sau mai bine zis reaua-credinţă catolică (papistaşă), nu face nimic altceva decât reiterează poziţia evident patristic-ortodoxă a Sfinţilor şi a Sinoadelor despre catolici.

(trad. I. F., http://thriskeftika.blogspot.com/ 2010 /04/blog-post_3657.html)

IOANNIS TATSIS: DESPRE DIALOGUL CU CATOLICII LA VIENA

Ierarhia Bisericii Eladei, în şedinţa ei ordinară din octombrie anul trecut, doar cu câteva ore înainte de inaugurarea lucrărilor Comisiei Mixte de Dialog Teologic între ortodocşi şi romano-catolici (papistaşi), a luat hotărârea definitivă de a trimite reprezentanţi la dialog, dându-le însă anumite directive.

În Comunicatul respectiv pe care l-a emis, Ierarhia era încredinţată de „nevoia de informare mai deplină pe viitor a Sfântului Sinod al Ierarhiei asupra acestor chestiuni importante. S-a declarat şi faptul că de acum înainte Ierarhia va fi informată de toate fazele dialogului”.

Permanenţa Sfântului Sinod, în şedinţa ei din luna ianuarie 2010, „a hotărât să fie trimise Înaltpreasfinţiţilor mitropoliţi textele referitoare la dialogul între Biserica Ortodoxă şi romano-catolici şi observaţiile reprezentanţilor Bisericii noastre de la recenta întrunire a Comisiei Mixte Teologice care a avut loc în Pafos, Cipru”.

Conform Comunicatului pe care l-a emis Comisia Mixtă de Dialog după dezbaterea fără roade care s-a desfăşurat în Cipru în octombrie anul trecut, continuarea dialogului „va avea loc la Viena, Austria, între 20 şi 27 septembrie 2010, şi va fi găzduită de către cardinalul Christoph Schönborn”.

În aşteptarea amânatei convocări a Ierarhiei şi ca expresie a neliniştii asupra viitorului acestui dialog adresăm filial către păstorii noştri întrebările de mai jos:

1. Biserica Eladei va participa la lucrările Comisiei Mixte de dialog teologic la Viena în septembrie sau va exista posibilitatea refuzului participării, cum a făcut Patriarhia Bulgariei printr-o hotărâre sinodală faţă de întâlnirea din Cipru?

2. Ierarhii noştri sunt de acord că „papismul este matricea tuturor ereziilor şi rătăcirilor” şi că „singura modalitate pentru restabilirea comuniunii noastre cu ereticii este denunţarea de către ei înşişi a rătăcirii şi pocăinţa, aşa încât să existe o unire şi o pace adevărată”, cum au proclamat prin „Mărturisirea de Credinţă împotriva ecumenismului” peste 20.000 de clerici, monahi şi laici ai Bisericii Ortodoxe? Sau consideră papismul „Biserică soră” în care Botezul şi celelalte taine sunt valide? Menţionăm că „Mărturisirea de Credinţă” a fost semnată până în acest moment şi de trei mitropoliţi, membri ai Ierarhiei Bisericii Eladei.

3. Dacă în cele din urmă se va hotărî participarea reprezentanţilor Bisericii Eladei la dialogul de la Viena, participarea va fi fără obiecţii referitoare la tema dezbaterii, care este „primatul” papal, din moment ce nu s-a pus în discuţie diferenţele noastre dogmatice faţă de catolici şi, în special, „filioque”-le, şi alte teme a căror dezbatere a fost semnalată ca necesară de către profesorul Tselenghidis ?

4. Biserica Eladei va accepta ca partener egal de dialog din partea catolicilor pe „episcopul” unit (greco-catolic) de Karkavia, Dimitrios Salaha? Nu constituie acest act o legiferare indirectă a uniaţiei (greco-catolicismului) în Elada?

5. În sfârşit, ce episcopi vor reprezenta Biserica Eladei la dialogul de la Viena? Selecţia se va face din nou după criteriile formaţiei „ştiinţifice” sau vor fi preferaţi episcopii cu activitate anti-catolică şi dispoziţie mărturisitoare?

Întârzierea sinodală în luarea deciziilor asupra temelor deosebit de importante ale Credinţei, dar şi livrarea de către Arhiepiscop a acestor teme iniţiativei Fanarului este un motiv întemeiat pentru a stârni nelinişte în poporul cel bine credincios.

Din nefericire, asigurarea Ierarhiei către poporul credincios că „urmăreşte şi va continua să urmărească cu atenţie tema dialogurilor Bisericii Ortodoxe cu eterodocşii” (Comunicat al Ierarhiei, octombrie 2009) nu pare suficientă pentru a linişti pe priveghelnicul popor credincios, care, dincolo de dialogul desfăşurat în cadrul Comisiei Mixte, urmăreşte zi de zi deschiderile ecumeniste ale multor episcopi, care se poartă ca şi cum unirea cu catolicii a avut deja loc.

(sursa: http://thriskeftika.blogspot.com/2010 /04/blog-post_2686.html)

PROTOIEREUL VASILIOS VULUDAKIS:DEŞI ADORMIT, PĂRINTELE MARCU MANOLIS RĂMÂNE PRIVEGHELNIC ŞI SINGUR-LUPTĂTOR PENTRU CREDINȚĂ.

Ortodoxia Universală îl plânge din seara de vineri, 16 aprilie 2010, pe singurul apărător al Credinței noastre Ortodoxe, pe Bătrânul arhimandrit părintele Marcu Manolis. Plânge, nu pentru calea viteazului luptător după moarte – aceasta este slăvită și a fost evident arătată din primul moment pe trupul lui purtător de har – ci plânge pentru viitoarea cale a Ortodoxiei pe pământ, a cărui stâlp principal și central, cel văzut, din Biserica Luptătoare, a căzut! Sunt necesare multe condiții și o deosebită experiență duhovnicească pentru a evalua, atât cât este omenește posibil, personalitatea și contribuția eclezială neprețuită a noului „Atlas al Ortodoxiei”, părintele Marcu.

Cu toate acestea, avem datoria de a declara astăzi că mutarea lui nu este doar mutarea unui sfânt cleric cu cele mai luminoase virtuți, ci mutarea unui sfânt, care a fost înzestrat de Dumnezeu – doar el – cu harisma fără pecedent a publicisticii bisericeşti, pe care o lucra în pleroma Bisericii, prin „Orthodoxos Typos”. O harismă care a făcut din el un păstor pașnic al credincioșilor, cârmaci al Bisericii Luptătoarte și ochiul Ei neadormit.

Părintele Marcu era CEL CE VEDE. Nu avea doar discernământ duhovnicesc  pentru persoanele și situațiile slujirii lui pastorale, nici nu era însărcinat doar să urmărească şi să îndrumeze viața duhovnicească a oamenilor,  care alergau la el, ci, prin excelență, deosebea vremurile și evoluțiile viitoare, cu mult înainte ca acestea să aibă loc.

Alături de el, aveai siguranța că pentru fiecare faptă și lucrare a sa, primea continuu îndrumări de la „Cel ce vede inimile oamenilor”, iar în mod deosebit pentru „linia” și pentru cele scrise în „Orthodoxos Typos”, pentru că evenimentele i-au dat mereu dreptate și aspiraţiile oamenilor ce erau supravegheate prin „Orthodoxos Typos”, au devenit într-o scurtă perioadă de timp clare şi celor puţin suspicioşi.

Prin intermediul „Orthodoxos Typos” nu conducea doar Biserica Eladei, ci Ortodoxia Ecumenică. Aceasta o făcea din anonimat, favorizând de fiecare dată textele și articolele celor care surprindeau corect anumite evenimente și teme. De aceea, de multe ori a lăsat nepublicate și texte bine scrise ale unor persoane, când acestea erau abordări subiective și nu rod al cuvântului întru cunoștință.

Nu conducea „Orthodoxos Typos” simplu, ci cu acrive. Această „acrivie”, nu se dobândeşte doar prin cunoștințe teologice și prin harisma cuvântului și a scrisului, ci cu DUHOVNICEASCA VEDERE, care se întinde în toată Lumea (Οἰκουμένη).

De aceea, mutarea părintelui Marcu nu lasă doar un gol greu de înlocuit, ci lasă Ortodoxia Luptătoare fără un cârmaci VĂZĂTOR și o expune la multe pericole.

Acestea nu sunt aprecieri sentimentale și imaginare, nici consecința încărcării sufletești din pricina mutării lui la „sălașele cele mai presus de lume”. Sunt rodul a patruzeci și doi de ani de cunoaștere a părintelui Marcu, în timpul cărora am văzut, am cunoscut și am crezut.

Mărturisesc și comfirmă cuvântul meu cele pe care le-am zis pe 23 noiembrie 2009 în sala Uniunii Ortodoxe Panelene în omilia mea cu prilejul a cincizeci de ani de la întemeierea ei și care au fost publicate mai apoi în „Orthodoxos Typos”:

„Uniunea Ortodoxă Panelenică se distinge însă, deoarece pe lângă persoana părintelui Haralambie, a fost de la început și persoana ucenicului său.

Persoana ucenicului, pe care părintele Haralambie l-a simțit de multe ori și ca dascăl, persoana părintelui Marcu. Așa se explică și de ce, după adormirea părintelui Haralambie, „Orthodoxos Typos” nu a pierdut nici una din calităţile lui, ci rămâne în chip neabătut cârmaciul Bisericii.

Sunt însă obligat să vă întristez, spunându-vă că nu avem alt părinte Marcu!”.

Singura noastră mângâiere este încredinţarea că părintele Marcu va continua să rămână și după adormirea sa PRIVEGHELNIC!

(sursa: Ορθόδοξος Τύπος, 23/4/2010)

Read more: ARHIEPISCOPUL CIPRULUI CĂTRE TOŢI ACEIA CARE SE OPUN VIZITEI PAPEI: „ORICE PREOT˝ CARE VA FACE VREO «NECUVIINŢĂ» VA FI PEDEPSIT FĂRĂ MILĂ” http://axa.info.ro/arhiva/anul-iii/axa-37/item/472-arhiepiscopul-ciprului-c%C4%83tre-to%C5%A3i-aceia-care-se-opun-vizitei-papei-%E2%80%9Eorice-preot%CB%9D-care-va-face-vreo-necuviin%C5%A3%C4%83-va-fi-pedepsit-f%C4%83r%C4%83-mil%C4%83%E2%80%9D#ixzz123oWXPf8

Advertisements
No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: