Skip to content

A doua schimbare la faţă – Theodor CODREANU

6 October 2010

Scris de George MIHALCEA

Cu oarece vreme în urmă, un oarecine, bucureştean ţâfos şi snob cu miros de mititei, vrând să-l ia în derâdere pe un provincial, l-a întrerupt mitocăneşte spunându-i: “Lasă-ne, băi, cu chestiile astea venite de la Huşi!” Nu a fost singura dată când mi-a fost dat să observ un imbecil complex de superioritate neacoperită care se manifestă la inşi care, neavând nici un alt merit decât pe acela de a se fi născut în Capitală sau, cel puţin într-un mare centru judeţean, îi iau peste bombeu pe cei care trăiesc în locuri mai puţin la vedere cum, bunăoară, este mai sus pomenitul oraş moldav. Că mulţi grei ai culturii şi ştiinţei româneşti s-au născut ori au trăit acolo, nu contează pentru cei ce se simt bine şi plini de importanţă emiţând asemenea sentinţe. În ce mă priveşte, un locuitor al Huşilor mi-a produs o revelaţie. Se numeşte Theodor Codreanu, este un distins filolog, un scriitor admirabil şi, mai presus de toate, este o mare conştiinţă. Opera sa, până la cartea la care mă voi referi în ele e urmează, număra, deja, peste douăzeci de titluri. Ajung, astfel, la un adevărat eveniment provocat de autorul nostru împreună cu mai vechii mei prieteni de la editura „PRINCEPS EDIT” din Iaşi, Daniel Corbu şi Călin Cocora, cel de-al doilea fiind şi redactorul primei şi, sper, nu al ultimei ediţii a unei cărţi care, fără nici o îndoială, este o capodoperă. „A doua schimbare la faţă” este o imensă şi multiplă provocare pe care Theodor Codreanu o lansează unei Românii în declin, fără să se lase nici măcar o clipă impresionat de trendul impus de o politică dezastruoasă în absolut toate domeniile, dar proclamată ca fiind corectă de către o clasă politică desţărată şi coruptă până dincolo de limitele imaginabilului. Celor cărora cuvântul capodoperă le-ar putea părea exagerat, le voi spune că-l folosesc, în legătură cu un contemporan, abia pentru a doua oară în câteva zeci de ani. În plus, de la prima până la ultima literă, cartea lui Theodor Codreanu acoperă pe deplin orice elogiu, iar asta nu numai datorită curajului extraordinar de a spune lucruri pe care destui le gândesc, dar nu au nici mijloacele, nici ştiinţa de a le exprima, ca să numai vorbesc de spaima, pe care foarte mulţi o au, de a mai folosi concepte ostracizate, naţionalismul fiind doar unul dintre ele…
„A doua schimbare la faţă” este o carte care vine într-un moment în care a vorbi despre posibilitatea dispariţiei românilor din istorie nu mai ţine de scenarii catastrofice, de disperări existenţiale, ci de evidenţă. Oamenii lucizi, atâţia câţi se mai află, iar Theodor Codreanu este unul dintre ei, se văd puşi la zidul morţii civice dacă îndrăznesc să ia o poziţie, fie şi una firavă, împotriva unui adevărat genocid cultural, social şi economic la care românii sunt supuşi după ieşirea din zodiac a ciumei roşii a bolşevismului. Ne-am trezit, după 1989, calificaţi în toate modurile posibile. În opinia formatorilor de opinie, suntem un popor sanguinar, violent, xenofob, antisemit, incapabil de a asimila modelele occidentale, singurele validate de curentul mondialist şi, prin urmare, nedemn de a fi acceptat ca atare, decât cu preţul unei spălări de creiere generalizate. Tot ce am fost sau am realizat în istorie ţine de domeniul mitului, cultura noastră, dacă nu este inexistentă, este, cel mult, periferică şi, ca atare, nesemnificativă. Simblurile noastre naţionale sunt considerate a fi ridicole şi fără valoare, Eminescu fiind cazul caracteristic prin excelenţă. Mass media extreme de inteligent controlate şi direcţionate, intelighenţia  grăbită, ca şi altădată, să abdice de la datoria firească de a conserva valorile noastre, câte sunt, o adunătură care se pretinde clasă politică, au consacrat un regim care poate fi numit nu democraţie, ci cleptocraţie, chestiune sesizată şi demonstrată în mod strălucit de autor. Cele mai certe semne ale primejdiei sunt date de seria de asalturi la adresa a tot ceea ce este, sau mai este, românesc. Masivul eseu al lui Theodor Codreanu ia act de toate acestea, dar şi de altele, şi radiografiază cu precizie de bisturiu cu laser situaţia societăţii româneşti, plecând tocmai de la Eminescu, cel care, vezi Doamne, îi oripilează până la vomă pe cei care sunt, direct sau din umbră, dar mereu la adăpostul corectitudinii politice. REPLICĂ PE CÂT DE EVIDENTĂ, PE ATÂT DE ASUMATĂ, la prea puţin cunoscuta „Schimbarea la faţă a României” a lui Cioran, cartea lui Theodor Codreanu prezintă riscul de a fi trecută pe o invizibilă, dar existentă listă neagră, precum multe alte valori, deşi ar merita să fie trecută printre lecturile de căpătâi, adică obligatorii, în toate liceele şi universităţile româneşti. ÎN CE NE PRIVEŞTE, NE NUMĂRĂM PRINTRE CEI CĂRORA CHIAR LE PASĂ  de ceea ce se întâmplă cu această ţară în care a fi patriot a ajuns lucru scârbavnic şi de mare ruşine şi, prin urmare, ne vom strădui ca imensul efort al minţii acestui autor să nu răsune doar în pustiu. Închei, deocamdată, căci voi reveni asupra acestei, repet, capodopere, prin apelul la soluţia ieşirii din marasm propusă de autor, singura de altfel, anume revenirea la doctrina propusă de Eminescu – redescoperirea arheităţii naţionale care, pentru noi, presupune şi întoarcerea la adevăratele valori creştine.

Read more: A doua schimbare la faţă – Theodor CODREANU http://axa.info.ro/arhiva/anul-i/axa-9/item/236-a-doua-schimbare-la-fa%C5%A3%C4%83-theodor-codreanu#ixzz11bBtb6l8

Advertisements
No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: