Skip to content

Cum se ridică un stat (I)

7 September 2010

Scris de Oliveira Salazar

Înainte de-a se întreprinde opera de reorganizare, un singur cuvânt – dezordine – definea, în toate domeniile situaţia portugheză.

Dezordinea politică

În vârful tuturor – o mică cauză, un mic efect al tuturor celorlalte dezordini, – funcţionarea neregulată a puterilor publice. Oricare ar fi fost valoarea oamenilor şi dreptatea intenţiilor lor, partidele, facţiunile, grupările politice, credeau că reprezintă de drept democraţia şi exercitau de fapt suveranitatea naţională, organizând dealtfel sediţiunile. Preşedenţia Republicii n-avea nici forţă, nici stabilitate. Parlamentul oferea în permanenţă spectacolul dezacordului, tumultului, incapacităţii legislative sau al obstrucţionismului şi scandaliza ţara prin procedeele sale şi prin calitatea inferioară a muncii. Ministerele erau lipsite de o coeziune puternică; ele nu puteau guverna, chiar când membrii săi ar fi dorit s-o facă. Administraţia publică, inclusiv aceea a autarhiilor şi a coloniilor, în loc să reprezinte unitatea şi acţiunea progresivă a statului, era dimpotrivă, simbolul viu al lipsei de colaborare generală, al neregularităţii, al necoordonării, – dând naştere la scepticism, la indiferenţă, la pesimism celor mai alese spirite.

Dezordinea financiară

Strâns legată de această dezordine care învenina toată viaţa portugheză, mai erau, în metropolă şi în colonii, dezordinea financiară şi dezordinea economică, care agravându-se pe tăcute, agravau şi dezordinea politică în cercul vicios al dezastrelor naţionale. Departe da mine intenţia de-a examina minuţios această stare de dezechilibru financiar care absorbea toate încasările normale, toate noile impozite şi noile taxe pe care le votase parlamentul, fără a risca măcar să astupe deficitul care devora emisiunile în bilete ale Băncii Portugaliei şi disponibilităţile naţiunii, mobilizate prin emisiunile de bonuri de tezaur şi prin repetatele apeluri făcute la Casa generală de depuneri, în timp ce în budget, în trezorerie, exagerarea autonomilor legale sau ilegale şi întârzierile de plată, de lichidare, de scripte, de statistică, stabileau nesiguranţa şi confuzia. Renunţ de-a vă obosi cu cifre, însă există una care merită a fi citată. Chiar după război, şi cu toate eforturile interesante dar izolate care fuseseră făcute pentru a se îndrepta situaţia, deficitul anual, redus în aur la schimbul mijlociu al fiecărui exerciţiu, se ridicase la aproape 30 milioane livre, adică trei milioane de contos în moneda noastră actuală.

Şi se ştie că din aceste atît de mari sume depăşite, partea destinată veritabilei îmbogăţiri şi valorificări a activului naţional, a fost destul de modestă. Dezordine: dezordine financiară.

Dezordinea economică

Oliveira Salazar

Neputincios din cauza dificultăţilor politice, împiedecat de greutăţi financiare, Statul nu antrena, el devora bogăţiile naţiunii, consuma sau lăsa să se consume capitalul colectiv care-i venea din trecut şi sumele enorme cu care greva viitorul. Nu a avut şi nu putea să aibă nici grija şi nici fondurile necesare pentru a restabili şi lărgi reţeaua comunicaţiilor terestre şi maritime, pentru a stimula expansiunea agriculturii, industriei şi comerţului, pentru a rezolva problema electricităţii şi pentru a face să se nască o nouă activitate, fecundă şi bine ordonată, în metropolă şi în domeniile coloniale. Cât de extraordinar, dacă procentele de interese, date fiind asemenea rele, erau de 11% pentru biletele tezaurului şi de 15, 20 şi chiar 25% pentru contractele private în ţară! Pentru ce ar fi de mirare că producţia naţională era dificilă şi scumpă, învinsă de concurenţa străină pe piaţa internă? Că erau atât de puţini oameni dispuşi să-şi rişte banii spre a-şi lărgi sau ameliora proprietăţile urbane sau rurale? Scumpirea vieţii pe care am cunoscut-o, era logică; neîncrederea cu privire la viitorul Portugaliei era fatală la noi şi în străinătate, unde creditul nostru se restrângea lamentabil; era inevitabil ca emigranţii să părăsească ţara în număr mai mare şi ca indicele mişcării populaţiei să scadă. În ameţeala biletelor, preţurilor şi schimburilor, spiritul de speculaţie şi de aventură a înlocuit grija de afaceri bine studiate şi corect întreprinse, camăta neînfrânată a înlocuit remuneraţia legitimă şi măsurată a capitalului, numeroase parazitisme o substituiră câştigurilor licite în crearea bogăţiilor. Dezordine: dezordinea economică.

Dezordinea socială

Mizeria puţin, foarte mult indisciplina, slăbirea guvernelor, camaraderiile şi complicităţile echivoce, dădură naştere anarhiei în uzine, în servicii, în stradă. Un regim de nesiguranţă, de revoltă, de greve, de atentate, se stabilise în ţară. Când slăbiciunea guvernelor nu le mai permite să mai fie pentru cetăţeni garanţia eficace a dreptului fiecăruia, aceştia îşi iau asupra lor, anarhic, dreptul de a-şi apăra ei înşişi viaţa, interesele şi bunurile, spre a nu se lăsa învinşi, prăvăliţi, înlănţuiţi de teroarea de care se serveşte o minoritate îndrăzneaţă, spre a viola justiţia la adăpost de sancţiuni. În tot cazul, dezordine: dezordine socială.

Acestea erau aspectele cele mai bătătoare la ochi ale gravei crize pe care o traversa naţiunea. Acestea erau faptele care explicau că se reclama din toate părţile, în ajunul dictaturii, efortul pentru salvarea naţională care să aducă acestei sărmane ţări condiţia fundamentală a muncii şi a prosperităţii: ordinea. Atunci începe marea bătălie, neangajată încă pe toate punctele şi nici în întregime câştigată de acei care au desfăşurat-o. Dar, graţie patriotismului poporului şi sprijinului forţei fizice, se poate afirma că fundamentele operei de reorganizare sunt deja fixate şi că cele mai solide coloane au fost ridicate.

Read more: Cum se ridică un stat (I) http://axa.info.ro/prima-pagina/item/592-cum-se-ridica-un-stat-i#ixzz0yqwBSBt7

Advertisements
No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: